Úterky s vědou: Radioaktivita aneb Štěstí přeje připraveným

Úterý, 1. Březen 2016 - 16:0017:30

RNDr. Lenka Thinová, Ph.D..: Radioaktivita aneb Štěstí přeje připraveným

Radioaktivní prvky jsou všude kolem nás, to už dneska asi každý ví. Jejich výzkumem se zabývá několik odvětví fyziky a vyhodnocením účinků ionizujícího záření na organismy pak dozimetrie. Budete překvapeni, kde všude je ionizující záření využíváno.

Není jednoduché ani nutné pochopit všechny dozimetrické veličiny, ale je potřeba věřit, že se o nás stará skupina odborníků, kteří se snaží dopad tohoto záření na naše zdraví v životním i v pracovním prostředí minimalizovat. To je možné díky snaze o maximálně bezpečný provoz našich jaderných zařízení a výzkumem a monitorováním všech ostatních zdrojů. Výsledky monitorování může sledovat každý z nás, jen je potřeba vědět, kde informace najít. Pokud budete mít zájem, po přednášce bude možné změřit prvkové složení předmětů, které si přinesete.

Přednášející je členkou Katedry dozimetrie a ionizujícího záření na FJFI ČVUT v Praze. Přednáška se koná na pracovišti v Děčíně v učebně P2 od 16. hodin

Více na uterky.fjfidecin.cz