Zápis do 1. ročníku v Děčíně

Středa, 26. Srpen 2015 - 9:0012:00

Zápis do 1. ročníku bakalářského studia na FJFI, pracoviště Děčín

Zápis do 1. ročníku FJFI bude ve středu 26. 8. 2015 v 9.00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře budovy ČVUT (chodba A, č. dveří 213), Pohraniční 1, Děčín 1.

Dnem zápisu se uchazeč stává studentem vysoké školy. Pokud se z vážných důvodů nemůžete k zápisu v určeném termínu dostavit, je nutné se písemně nebo telefonicky omluvit na studijním oddělení nejpozději do 5 dnů od data zápisu a požádat o stanovení náhradního termínu zápisu (čl. 17 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu).

K zápisu přineste s sebou:

 • rozhodnutí o přijetí na FJFI
 • občanský průkaz
 • 2 fotografie (4,5 x 3,5 cm)
 • číslo účtu, kód banky (pro potřeby zasílání stipendií)
 • propisku

Postup při zápisu:

 • Studijní programy pro další akademický rok doporučujeme zakoupit u zápisu za 50,-Kč. V elektronické podobě jsou též k dispozici na webu FJFI.
 • Výkaz o studiu na vysoké škole(tzv.index) je vydáván při zápisu.
 • Znovu přijatí studenti FJFI použijí index z předchozího studia.
 • Na každé započaté stránce v indexu je třeba vyplnit záhlaví (jméno a příjmení, akademický rok, studijní obor, ročník).
 • U všech předmětů se vyplňuje název předmětu, kód, kredity, hodinový rozsah a způsob zakončení (z, kz, zk).
 • V den zápisu se do indexu zapisují pouze povinné předměty v zimním semestru 1. ročníku studia zvoleného oboru. Zápis volitelných předmětů a případné další změny v zápisu předmětů budou možné do 15. 10. 2015 na studijním oddělení.
 • Za zimní semestr 1. roku bakalářského studia je třeba získat alespoň 15 kreditů.
 • Zápis předmětů letního semestru probíhá před jeho začátkem (v únoru 2016).
 • Podrobné informace budou sděleny v průběhu dne zápisu (průkazy, ubytování, stipendia, .....).

Běžná výuka v zimním semestru probíhá od 29. 9. 2015 do 10. 1. 2016.

Slavnostní imatrikulace se koná dne 6. října 2015 v aule Betlémské kaple, Betlémské náměstí, Praha 1 (vhodné oblečení).