Zápis do 1. ročníku v Děčíně (29. 8. 2019 v 9 h)

Čtvrtek, 29. Srpen 2019 - 9:00

Zápis do 1. ročníku FJFI (studium v Děčíně) je stanoven na čtvrtek 29. 8. 2019 v 9 hodin v zasedací místnosti v 1. patře budovy ČVUT (chodba A, č. dveří 213), Pohraniční 1, Děčín 1.

K zápisu přineste s sebou:

  • rozhodnutí o přijetí na FJFI,
  • občanský průkaz,
  • 2 fotografie (4,5 x 3,5 cm),
  • číslo účtu, kód banky (pro potřeby zasílání stipendií),
  • propisku.

Dnem zápisu se uchazeč stává studentem vysoké školy. Zápis je povinný, nemůže-li se přijatý uchazeč z vážných důvodů dostavit v určeném termínu k zápisu, musí se do pěti dnů od jeho termínu s uvedením důvodu písemně omluvit (čl. 13 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu ČVUT).