Zápis do letního semestru (Děčín, 1. ročník)

Středa, 14. Únor 2018 - 8:3011:30

Zápis do letního semestru akad. roku 2017/18 pro studenty 1. ročníku bakalářského studia v Děčíně proběhne ve středu 14. února 2018 od 8.30 do 11.30 hodin na studijním oddělení (Pohraniční ul.).

Co vzít s sebou:

Průkaz totožnosti s fotografií (např. občanský průkaz nebo průkaz studenta) a zápisový list.

Informace k zápisu:

  1. Zápis se provádí výhradně osobně, student se prokazuje průkazem studenta nebo platným občanským průkazem.
  2. Student je povinen dostavit se k zápisu ve stanoveném termínu. Nedostaví-li se student k zápisu v řádném termínu, je povinen se omluvit do pěti dnů od data zápisu.
  3. Zápis je možný po získání alespoň 15 kreditů za zimní semestr a po absolvování školení o bezpečnosti práce (toto školení má platnost 2 roky, provádí ho katedra, opakuje se ve vyšších ročnících). Překontrolujte si počet kreditů v systému KOS. Nebudou-li souhlasit s realitou, obraťte se na sekretariát KSI.
  4. Předměty na letní semestr se zapisují podle studijního programu 2017 - 2018 (v PDF je to str. 90) nejprve do systému KOS (lze využít počítačové učebny PL1 a PL2), a poté do zápisového listu předmětů.
  5. S vyplněným zápisovým listem předmětů se student dostaví na studijní oddělení ke kontrole 15 kreditů získaných za zimní semestr a ke schválení zápisu do letního semestru na zápisový list předmětů.