Zápis do letního semestru (Praha, 1. ročníky)

Úterý, 5. Únor 2019 (Celý den)Čtvrtek, 14. Únor 2019 (Celý den)

Zápis studentů 1. ročníku bakalářského studia a studentů 1. ročníku navazujícího magisterského studia do letního semestru (akademického roku 2018/19) probíhá od 5. 2. do 14. 2. 2018 v úředních hodinách na studijním oddělení (Břehová ul.).

Související dokumenty z webu FJFI:
- Pokyny pro zápis do letního semestru akad. roku 2018/19,
- Termíny zápisů do akad. roku 2018/19,
- Zápis do bakalářského studia (obecný rozcestník),
- Zápis do navazujícího magisterského studia (obecný rozcestník).