Vítejte na stránkách katedry softwarového inženýrství. Katedra garantuje výuku oboru Aplikace softwarového inženýrství, který klade důraz na propojení teoretických znalostí v matematice, fyzice, ekonomii a jejich využití v praxi či výzkumu.
Více o katedře... Více o studijním oboru...

Aktuality

Doplňovací volby do AS FJFI (obvod "Studenti studující v Děčíně")

Vyhlášení doplňovacích voleb do AS FJFI

Dne 15. 6. 2021 se uskuteční doplňovací volby do Akademického senátu FJFI na funkční období 2020-2022.

Do AS FJFI se volí jeden zástupce v obvodu Studenti studující v Děčíně. Volby budou probíhat elektronickou formou.

Doplňovací volby do AS FJFI (obvod "Studenti studující v Děčíně")

Vyhlášení doplňovacích voleb do AS FJFI

Dne 14. 12. 2020 se uskuteční doplňovací volby do Akademického senátu FJFI na funkční období 2020-2022.

Do AS FJFI se volí jeden zástupce v obvodu Studenti studující v Děčíně. Volby budou probíhat elektronickou formou.