Termíny týkající se bakalářských prací a SZZ

Vyhlášení témat BP       srpen - září
Odevzdání zadání BP       do 20. 10. 2017
Student převezme děkanem podepsané zadání       listopad 2017
Přihlášení k SZZ   únorový termín:   do 30. 11. 2017
    zářijový termín:   do 31. 05. 2018
Odevzdání BP   únorový termín:   do 08. 01. 2018
    zářijový termín:   do 09. 07. 2018
Uzavření studia (odevzdání zápis. listu)   únorový termín:   do 23. 01. 2018
    zářijový termín:   do 15. 08. 2018
Konání SZZ   únorový termín:   v období od 05. 02. do 16. 02. 2018
    zářijový termín:   v období od 27. 08. do 07. 09. 2018

 

Vytvořeno na základě "Časového plánu akademického roku 2017 - 2018".