Diplomové práce

Formulář zadání výzkumného úkolu

Šablony v LaTeXu a MS Wordu pro zadání výzkumného úkolu (pro studijní program Aplikace informatiky v přírodních vědách), revize z 13. října 2021, platná pro akademický rok 2021/2022.

Doporučujeme využít přednostně šablonu v LaTeXu pro udržení jednotného formátu. Zvlášť v případě, že píšete celý výzkumný úkol v LaTeXu (doporučeno), dosáhnete jednotného vzhledu (a fontu) zadání se zbytkem VÚ. Šablona v MS Wordu je nouzové řešení pro případ, že by s vyplněním v LaTeXu byly technické potíže.