Státní závěrečné zkoušky

Místo
Tags

Informace pro studenty 2. ročníku navazujícího magisterského studia, kteří se chtějí přihlásit ke státním závěrečným zkouškám (SZZ).

Termíny

Přehled termínů pro SZZ navazující magisterské studium
Přihláška k SZZ v únoru 2024 do 30. listopadu 2023
Odevzdání diplomové práce k SZZ v únoru 2024 do 8. ledna 2024
Uzavření studia pro SZZ v únoru 2024 do 19. ledna 2024
Možnost odhlášení od SZZ v únoru 2024 na studijním oddělení do 19. ledna 2024
Konání SZZ v únoru 2024 (rámcový termín) 29. ledna – 9. února 2024
Přihláška k SZZ v červnu 2024 do 31. března 2024
Odevzdání diplomové práce k SZZ v červnu 2024 do 10. května 2024
Uzavření studia pro SZZ v červnu 2024 do 24. května 2024
Možnost odhlášení od SZZ v červnu 2024 na studijním oddělení do 24. května 2024
Konání SZZ v červnu 2024 (rámcový termín) 3. června – 14. června 2024

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Studenti, kteří chtějí skládat státní závěrečnou zkoušku (SZZ) a obhajovat diplomovou práci, se musí přihlásit k SZZ jedním z následujících dvou způsobů:

  1. dostavit se na sekretariát KSI a podepsat vytištěnou přihlášku

  2. zaslat e-mail na sekretariát KSI s žádostí o přihlášení k SZZ. Tento e-mail nahrazuje podpis studenta na vytištěné přihlášce.

V obou případech musí student sdělit svoji volbu předmětu odborného zaměření, z něhož bude u SZZ zkoušen. Dále platí:

  • Přihlášku je možné podat jen tehdy, pokud studentovi pro splnění studijních povinností schází kromě předmětů daného semestru doporučeného studijního plánu k uzavření nejvýše 2 další předměty.

  • Termín, ke kterému se student přihlásil, je mu započítáván jako první termín SZZ. Pokud nemůže student z vážných důvodů v tomto termínu skládat SZZ, je třeba zrušit přihlášení k SZZ na studijním oddělení.

Student přihlášený k SZZ provede kontrolu splnění svých studijních povinností a jejich záznamu do elektronického výkazu studia (systému KOS) v termínu daném časovým plánem akademického roku (viz Termíny). Před tímto termínem může student konzultovat nejasnosti se studijním oddělením. Pokud údaje studenta v systému KOS nebudou úplné do termínu stanoveného časovým plánem akademického roku, termín SZZ mu propadá.

Okruhy otázek

Státní závěrečné zkoušky zahrnují:

  • obhajobu diplomové práce
  • prezentaci písemných posudků vedoucího práce a alespoň jednoho oponenta s návrhy klasifikace práce
  • ústní část zkoušky z jednoho předmětu obecného základu a ze dvou předmětů odborného zaměření studijního programu (s možností výběru).

Pro studijní program Aplikace informatiky v přírodních vědách (AIPV) je předmětem obecného základu studijního programu:

a předmětem odborného zaměření studijního programu s možností výběru:

Otázky k SZZ

Z výše uvedených okruhů jsou stanoveny následující otázky, ze kterých si studenti losují v den své SZZ (z každého předmětu jednu otázku). Den SZZ je stanoven harmonogramem SZZ - ten bývá zveřejněn několik dní po termínu "Možnost odhlášení od SZZ" (na webu KSI a na úřední desce webu FJFI).

Otázky SZZ programu AIPV ke stažení
 Kompletní seznam otázek programu AIPV
 Obecná informatika
 Analýza úloh v informatice
 Optimalizace a klasifikace
 Metody počítačové fyziky
 Paralelní algoritmy a architektury
Poslední změna