Magisterské navazující studium (Ing.)

Místo
Tags

Katedra zajišťuje výuku dvou oborů/programů navazujícího magisterského studia. Aktuálně nabízený program má název Aplikace informatiky v přírodních vědách. Na tento program je možné podávat přihlášky v přijímacím řízení. Obor Aplikace softwarového inženýrství má již ukončenou akreditace a je k dispozici pouze pro dokončení studia současných studentů. Na tento obor už tedy není možné podat přihlášku.

Magisterské studium je dvouleté prezenční a studovat ho lze pouze na pracovišti v Praze. Podmínkou přihlášení je dosažení bakalářského stupně.

Aplikace informatiky v přírodních vědách

 

Praha
Aplikace softwarového inženýrství

 

dobíhající studium