Výzkumné centrum informatiky

Informace o projektu

Poskytovatel
Evropská komise
Program
OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální fondy EU
Číslo projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000765
Zahájení projektu
Ukončení projektu
Popis projektu

Projektový návrh Výzkumné centrum informatiky (RCI) předkládá dlouhodobou vědeckou vizi výzkumného centra excelence informatiky, které pevně vychází z vědeckých výsledků dosažených na ČVUT (kvantifikované m.j. počtem významných impaktovaných publikací s vysokým ohlasem, počtem mezinárodně uznávaných vědců, vysokou úspěšností v grantových přihláškách v národních soutěžích, evropských projektech, a mezinárodních grantových soutěžích nebo dlouhodobou spoluprací s high-tech průmyslem). Cílem centra je dosahovat vysoce kvalitních výzkumných výsledků a integrovat synergie mezi existujícími, mezinárodně konkurenčními vědeckými oblastmi v rámci RCI, jako jsou například paralelní vysoce výkonné výpočty, strojové učení, umělá inteligence, strojové vnímání, teoretická informatika, bioinformatika, počítačová bezpečnost nebo počítačová grafika. Mimo posilování spolupráce mezi oblastmi informatiky, bude jedním z hlavních cílů centra propojit vědce s odborníky na aplikovaný výzkum a průmyslovými uživateli a tím zajistit relevanci základního výzkumu v oblasti informatiky pro průmyslovou praxi. Nejdůležitějším cílem centra je umožnit interakci a vědeckou spolupráci mezi zkušenými a mezinárodně uznávanými vědci a studenty v doktorandském studiu, postdoky nebo mladými odbornými asistenty. Tato ambice propojení mezi seniorními vědci a novou generací mladých vědců, zaručuje dlouhodobou a trvale udržitelnou cestu k výzkumné excelenci v oblasti informatiky.