Informace pro doktorandy

Povinnosti doktorandů

  1. Pracovat ve výzkumných týmech působících na fakultě nebo na školícím pracovišti mimo fakultu. Vedoucí týmů pověřují doktorandy dílčími úkoly se vzrůstající náročností a kontrolují jejich plnění.
  2. Aktivně se účastnit seminářů na školících pracovištích.
  3. Účastnit se a vystupovat na mezinárodních konferencích.
  4. Do obhajoby disertační práce publikovat nebo mít přijat alespoň jeden článek v mezinárodním recenzovaném časopise.
  5. Jedenkrát za rok předložit hodnocení doktoranda školitelem, které je schvalováno na zasedání Oborové rady.
  6. Jedenkrát ročně prezentovat výsledky své výzkumné práce před školiteli a členy ORP na Doktorandských dnech. Přednesené příspěvky jsou zařazeny do každoročně vydávaného sborníku (viz doktorandské dny).
  7. Všichni studenti prezenční formy doktorského studijního programu se účastní pedagogické činnosti ve výši 2 hodin týdně po dobu 4 semestrů. Pro studenty, kteří vyjíždějí na dlouhodobou zahraniční stáž, se tato povinnost za každý semestr strávený v zahraničí ruší.
Poslední změna