AGH University

Logo univerzity AGH
Popis spolupráce

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) je univerzita založená v roce 1913. Univerzita se zaměřuje na inovativní technologie, její výzkumný profil zahrnuje také technické obory, exaktní vědy, vědy o Zemi a společenské vědy.

Aktivní spolupráce je založena především na vývoj a aplikaci moderních numerických metod v různých odvětví, např. v metalurgii, výtvoru a zdokonalení nových materiálů, apod. Hlavními účastníky této spolupráce jsou na straně FJFI  doc. Ing. Radek Fučík, Ph.D., Ing. Pavel Eichler, Ph.D. a Ing. Jakub Klinkovský, Ph.D. Na straně AGH jsou to pak Ing. Robert Straka, Ph.D. a dr inż. Łukasz Łach.

Hlavními výsledky této spolupráce je několik hodnotných vědeckých publikací v oblasti aplikované matematiky, společná organizace každoroční konference LBM in Krakow a kontinuální vzájemné obohacování výzkumné činnosti.