IIS zdravotník-pacient

Informace o projektu

Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Program
TREND
Číslo projektu
FW06010667
Zahájení projektu
Ukončení projektu
Popis projektu

Hlavním cílem projektu je Výzkum a vývoj vytvoření moderní IT platformy (software) zajišťující funkci ambulantního informačního systému (AIS) propojeného s řešením digitální kliniky, respektive vzdálené péče. Pomocí tohoto software ke zlepšení zdraví obyvatel ČR/EU (a dalších regionů) prostřednictvím zvýšení kvality, dostupnosti, efektivity zdravotní péče a posílení odolnosti poskytovatelů zdravotní péče. Nad AIS a digitální klinikou bude vybudována platforma pro analýzu a interpretaci dat na bázi umělé inteligence / strojového učení.