Témata prací

Seznam volných témat pro zadání bakalářských prací. V případě zájmu o konkrétní téma kontaktujte vedoucího práce. Rezervaci na dané téma můžete také provést přímo v KOSu.
Místo
Název práce Vedoucí práce Místo
Využití jazykových modelů pro detekci URL Phishingu. Praha
Neuronové sítě a predikce finančních trhů doc. Ing. Quang Van Tran, Ph.D. Praha
Oceňování opcí doc. Ing. Quang Van Tran, Ph.D. Praha
Big Data Analytics doc. Ing. Quang Van Tran, Ph.D. Praha
Strojové učení a finanční trhy doc. Ing. Quang Van Tran, Ph.D. Praha
Algorithmic Trading doc. Ing. Quang Van Tran, Ph.D. Praha
Fuzzy řízení a ekonomické rozhodování doc. Ing. Quang Van Tran, Ph.D. Praha
Částicové filtry a jejich využití doc. Ing. Quang Van Tran, Ph.D. Praha
Wavelet a jeho využití doc. Ing. Quang Van Tran, Ph.D. Praha
Měření podobnosti domén ze síťového provozu Ing. Vladimír Jarý, Ph.D. Praha
Aplikace umělé inteligence v ofenzivních kybernetických operacích RNDr. Petr Kubera, Ph.D. Děčín
Aplikace umělé inteligence ve vojenské kybernetické obraně RNDr. Petr Kubera, Ph.D. Děčín
Distribuční úlohy - praktická aplikace Ing. Adam Borovička, Ph.D. Praha
Optimalizace portfolia pomocí nástrojů matematického programování Ing. Adam Borovička, Ph.D. Praha
Analýza a řízení projektu Ing. Adam Borovička, Ph.D. Praha
Pokročilé mezoskopické okrajové podmínky pro numerické simulace pomocí mřížkové Boltzmannovy metody (Lattice Boltzmann method) Ing. Pavel Eichler, Ph.D. Praha, Děčín
Matematické modelování volného vícefázového proudění pomocí mřížkové Boltzmannovy metody (Lattice Boltzmann method) Ing. Pavel Eichler, Ph.D. Praha, Děčín
Numerické řešení advekční rovnice pomocí mřížkové Boltzmannovy metody (Lattice Boltzmann method) Ing. Pavel Eichler, Ph.D. Praha, Děčín