CERN

Co je CERN?

Evropská organizace pro jaderný výzkum (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) je mezinárodní organizace se sídlem v Ženevě. Zabývá se částicovou fyzikou. Byla založena 12 členskými zeměmi 29. září 1954. Postupně se rozrostla na 21 členských zemí a nyní se zdejších pokusů účastní přes 600 univerzit a institucí a více než 10 000 vědců z 113 zemí. V létě 1992 se členem stalo i Československo. CERN je domovem celé řady experimentů využívajících zdejší infrastrukturu ke studiu struktury hmoty i ke zkoumání přírodních zákonů na základě interakcí mezi subatomárními částicemi. CERN je také domovem celé řady moderních technologií od World Wide Web až po dotykové obrazovky.

Image
Logo CERN

Experimenty

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská se podílí na zajištění chodu několika experimentů v CERN. Mezi tyto experimenty patří velké kolaborace jako například ALICE, ATLAS a CMS na velkém hadronovém urychlovači (LHC), kde naši studenti i zaměstnanci figurují jako odborníci na IT, fyziku a elektroniku. Hlavním projektem katedry softwarového inženýrství je COMPASS, respektive nástupní experiment AMBER. V tomto experimentu máme na starosti systém pro sběr dat a podpůrné systémy. Dílčí projekty jsou rozdělovány mezi studenty, kteří se tak mohou zapojit do mezinárodní spolupráce.

Image
Fotografie urychlovače

Letní studentský program

Studenti bakalářského i magisterského programu na ČVUT mají možnost se hlásit do letního studentského programu pořádaného CERN. Tento program zahrnuje účast na jednom z vybraných experimentů v rámci vlastního projektu a možnost účastnit se přednášek vědců z celého světa na témata od teoretické fyziky po výpočetní techniku. Pobyt je plně hrazen CERN a může trvat od 8 do 13 týdnů. Kromě prvotřídní vědecké zkušenosti získají vybraní studenti prací v multidisciplinárním a multikulturním prostředí mimořádně obohacující osobní zkušenost. Je to jedinečná příležitost k navázání cenných a dlouhodobých kontaktů s dalšími studenty a vědci z celého světa.

Jak se zapojit?

Image
CERN Globe
 Glóbus vědy a inovace v Ženevě

Stáže v CERN

Studenti mohou na základě spolupráce v ČVUT s CERN absolvovat stáže v CERN od jednoho do čtyř týdnů hrazené školou a již během bakalářského studia se mohou seznámit s prostředím jednoho z nejmodernějších výzkumných zařízení na světě. Díky navázaným kontaktům a s pomocí vyučujících je pak možno žádat o kontrakty hrazené CERN v délce 3 měsíců až 3 let, které umožňují získat velmi cenné zkušenosti. Zároveň jsou tyto stáže nadstandardně finančně ohodnoceny.

Image
Schéma komplexu CERN
Schéma komplexu CERN