Věda a výzkum

Programování a správa dat

 • C++, C, Java, C#, Python, Julia, MATLAB a další
 • webové technologie
 • databáze (implementace, správa, výzkum)
 • správa serverů
 • paralelní a distribuované výpočty
 • optimalizace algoritmů
Image
Obrázek zdrojový kód Python

Strojové učení, neuronové sítě a umělá inteligence

 • vývoj a implementace algoritmů strojového učení a umělé inteligence
 • aplikace deep learning pro zpracování dat
 • zpracování a analýza obrazu
Image
Ilustrační obrázek neuronové sítě

Vývoj softwarových řešení a spolupráce s komerční sférou

 • webové aplikace a vizualizace dat
 • grafické rozhraní programů
 • programování zařízení, robotů a jednočipových počítačů
 • softwarová podpora 3D tisku, laboratoř 3D tisku v Děčíně
Image
Dočasný obrázek

Matematické modelování a optimalizace

 • modelování přírodních, průmyslových a ekonomických procesů, ekonometrie
 • řešení parciálních diferenciálních rovnic (např. proudění tekutin, chodců)
 • matematická optimalizace (lineární i nelineární)
Image
Dočasný obrázek