Věda a výzkum

Jednou z mezinárodních spoluprací, v níž je zainteresována řada pedagogů a studentů již od bakalářského studia, je softwarové zabezpečení fyzikálního experimentu COMPASS v CERN. Členové tohoto týmu se starají o bezproblémový chod jednoho z největších databázových systémů, který musí být schopen v reálném čase zpracovávat data o velikosti 5 GB/s (tedy 1 DVD za vteřinu), ukládat je a poskytovat roztříděná experimentátorům.

Dalším z cílů, kterým se katedra věnuje, je včasná diagnostika Alzheimerovy choroby, která by umožnila včasné podání medikamentů, a tím snížila její projevy a rychlost degenerace lidského mozku. Kromě toho se také se katedra zaměřuje na počítačovou 3D analýzu obrazu mozku z PET, SPECT či MRI a její vyhodnocování, které lépe pomůže porozumět získaným datům.

Spolupracujeme s institucemi:

IKEM