Středoškolská odborná činnost

ilustrační obrázek simulace dynamiky tekutin
Numerické simulace dynamiky tekutin
Tato SOČka je zaměřená na zkoumání a implementaci numerické metody pro simulaci dynamiky tekutin.
Rozpoznávání obrazu - registrační značky aut
Zpracování obrazu pomocí NVIDIA Jetson
Cílem SOČ je navrhnout systém pro rozpoznávání poznávacích značek automobilů s využitím již existujících modelů LPDNet a LPRNet.