Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK

Informace o projektu

Poskytovatel
Evropská komise
Program
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání
Číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377
Akronym
TKDecin
Zahájení projektu
Ukončení projektu
Popis projektu

Technický klub Děčín je součásti projektu Ústeckého kraje, který aktivně podporuje zvyšování kvality výuky ve všech úrovních školství. V roce 2020 byla zahájena realizace projektu s názvem „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“ (I-KAP 2A), jehož cílem je komplexní soubor kroků podporujících vzdělávací možnosti v rámci MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ. Projekty IKAP 2 jsou implementací dokumentu Krajský akční plán Ústeckého kraje 2 (KAP 2).

Technické kluby jsou jedinečná aktivita, která je realizována v 17 obcích Ústeckého kraje a cílí především na podporu polytechnického i odborného vzdělávání a na podporu gramotností, označovaných zkratkou STEM (koncept zaměřený na čtyři obory – přírodní vědy (Science), technologie (Technology), techniku (Engineering) a matematiku (Mathematics)). Jedná se o vybudování a provozování 17 technických klubů, které budou zaměřeny na robotiku a programování, na podporu logického a technického myšlení (obojí v Děčíně zajišťováno pracovištěm ČVUT) a na řemeslo a kreativitu (v Děčíně zajišťováno Střední průmyslovou školou strojní, stavební a dopravní).