O katedře

Katedra softwarového inženýrství (KSI) je jednou z deseti kateder na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT).

V organizační struktuře ČVUT má přiděleno číslo 14118.

Profilové foto Dany Majerové
Mgr. Dana Majerová, Ph.D.
zástupce vedoucího katedry

Studium

Zaměřujeme se na zpracování (vědeckých) dat a tvorbu softwarových řešení nad těmito daty. Dostatečné znalosti absolventů z jiných oborů (matematiky, fyzika, informatika, ekonomie, byznys) umožňující hladkou mezioborovou spolupráci při zpracování dat a tvorbě softwaru, bezproblémové uplatnění na trhu práce.

 

Bakalářské studium

 

Magisterské studium

 

Doktorské studium

Nabídka volitelných předmětů

Hledáte vhodný volitelný předmět ke svému studijnímu plánu? Vyberte si z nabídky naší katedry. Jde o interdisciplinární předměty vhodné pro studenty všech studijních programů, oborů a zaměření.

Věda a výzkum

Hlavní témata, kterými se zabýváme, jsou strojové učení a neuronové sítě, matematické modelování, tvorba softwarových řešení (programování, správa dat). Více o těchto tématech najdete na stránce Čím se zabýváme.

Spolupráce

Spolupracujeme s vědeckými institucemi i s byznys sférou, více o naší spolupráci se dozvíte na stránce Spolupráce.

Katedra v číslech

Laboratoře

Provozujeme 4 specializované laboratoře.

 

Obory

Garantujeme 5 studijních programů/oborů. Dva v bakalářském studiu, dva v magisterském a jeden doktorský.

Předměty

Zajišťujeme výuku 147 předmětů bakalářského studia, magisterského a doktorského studia.

Historie

Podílíme se na výuce už 28 let. Katedra byla založena v roce 2002, má ze sebou tedy 20 let existence. Její počátek ale sahá až do roku 1995, kdy byl zložen Kabinet softwarového inženýrství.

Pracoviště

Působíme na 2 pracovištích - v Praze a v Děčíně.

Absolventi

Za dobu naší existence máme celkem 639 abolventů našich oborů. Z toho 261 bakalářského studia v Děčíně, 213 v Praze, 165 magisterského a DDD doktorského studia.

Výroční zpráva