Vítejte na stránkách katedry softwarového inženýrství. Katedra garantuje výuku oboru Aplikace softwarového inženýrství, který klade důraz na propojení teoretických znalostí v matematice, fyzice, ekonomii a jejich využití v praxi či výzkumu.
Více o katedře... Více o studijním oboru...

Aktuality

Přihlášky do oboru ASI (do 27. 7. 2020)

Zájemci o bakalářské studium nebo navazující magisterské studium v oboru Aplikace softwarového inženýrství si mohou podat přihlášku do 27. 7. 2020 v rámci náhradního přijímacího řízení. Přihlášky lze podávat pro studium v Praze (bakalářské i navazující magisterské) nebo v Děčíně (pouze bakalářské), adresujte je příslušnému studijnímu oddělení (Praha: Lucie Novotná; Děčín: Dana Landovská).

Přihlášky lze podávat i bezkontaktně (vizte Směrnici děkana - odkazy jsou uvedené níže).

Odevzdání bakalářských a diplomových prací

Odevzdání bakalářských prací (pro studenty, kteří jsou přihlášeni k "zářijové SZZ") a diplomových prací /pro studenty přihlášené k "červnové SZZ") je z původního termínu 7. 7. 2020 posunuto na dobu pozdější:
- pražští studenti do 5. 8. 2020 (BS a NMS),
- děčínští studenti do 6. 8. 2020 (BS).

Studium je nutno uzavřít do 21. 8. 2020.

SZZ se budou konat 2. 9. 2020 v Praze (NMS a BS) a 3. 9. 2020 v Děčíně (BS).

Nejnovější informace:

Přípravný kurz z matematiky v Děčíně

Pro studenty středních škol pořádáme v Děčíně přípravný kurz z matematiky, který má za úkol připravit studenty na studium vysokých technických škol. Kurz je možné využít i jako přípravu pro maturitu z matematiky.

Kurzy v akademickém roce 2019/2020 probíhají v zimním semestru každou středu od 13.30 do 15.45 h. Zimní semestr začíná 23. 9. 2019 a končí 20. 12. 2019.

Noc vědců 2019 (27. 9. 2019)


V pátek 27. 9. 2019 proběhne celorepubliková vědecko-technická popularizační akce Noc vědců. ČVUT ji bude organizovat už pošesté. Děčínské pracoviště se zapojí podruhé v řadě - začátek od 18 hodin. Noc vědců patří k největším akcím svého druhu v ČR. Každý rok je pro ni zvoleno unikátní téma, letos je to ŠETRNĚ K PLANETĚ.

Návštěvníkům z řad široké veřejnosti umožníme seznámit se se zajímavými projekty z dílny naší univerzity a nabídneme unikátní příležitost nahlédnout do prostor, které za běžného provozu nejsou veřejnosti přístupné.

Promoce 22. 10. '19


Dne 22. října 2019 se konají promoce absolventů bakalářského a navazujícího magisterského studia FJFI ČVUT v Praze.

Pokud se nemůžete dostavit na promoci, je nutné se omluvit na studijním oddělení.