Vítejte na stránkách katedry softwarového inženýrství. Katedra garantuje výuku oboru Aplikace softwarového inženýrství, který klade důraz na propojení teoretických znalostí v matematice, fyzice, ekonomii a jejich využití v praxi či výzkumu.
Více o katedře... Více o studijním oboru...

Aktuality

Doplňovací volby do AS FJFI (obvod "Studenti studující v Děčíně")

Vyhlášení doplňovacích voleb do AS FJFI

Dne 14. 12. 2020 se uskuteční doplňovací volby do Akademického senátu FJFI na funkční období 2020-2022.

Do AS FJFI se volí jeden zástupce v obvodu Studenti studující v Děčíně. Volby budou probíhat elektronickou formou.

Zápis do 2., 3. a vyšších ročníků v Děčíně (15. 9. 2020 v 8.30 h)

Zápis studentů do 2., 3. a vyšších ročníků akademického roku 2020/21 (bakalářské studium v Děčíně) proběhne na KSI v Děčíně v úterý 15. 9. 2020 od 8.30 do 11.30 hodin.

Zápisu se student účastní osobně, prokazuje se platným občanským průkazem nebo průkazem studenta ČVUT.

Student při zápisu provádí zápis předmětů do elektronického informačního systému ČVUT (KOS) a současně písemně do výkazu o studiu (indexu).

Nemůžete-li se dostavit v řádném termínu, dohodněte se předem na náhradním termínu!