Vítejte na stránkách katedry softwarového inženýrství. Katedra garantuje výuku oboru Aplikace softwarového inženýrství, který klade důraz na propojení teoretických znalostí v matematice, fyzice, ekonomii a jejich využití v praxi či výzkumu.
Více o katedře...

Aktuality

Rozvrh Děčín

Aktuální rozvrh pro zimní semestr 2017/2018 v Děčíně.

Poslední změna: 6. 10. 2017


Historie změn:

  • Změna v pátek - přesun MATLABu do jednoho bloku v úterý
  • Změna v úterý - Databáze rozděleny na středu a čtvrtek

Vyhláška o výuce předmětu Lineární programování B v Děčíně

pro studenty bakalářského studijního programu v Děčíně

V akademickém roce 2017-18 se bude výuka předmětu 818LPB Lineární programování B původně plánovaná na zimní semestr realizovat v letním semestru. Parametry předmětu zůstávají stejné.

prof. Dr. Ing. Michal Beneš, proděkan pro pedagogiku

Dodatečný zápis do 1. ročníku v Děčíně

Dodatečný zápis do 1. ročníku FJFI je stanoven na pondělí 18. 9. 2017 v 9.00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře budovy ČVUT (chodba A, č. dveří 213), Pohraniční 1, Děčín 1.

Dnem zápisu se uchazeč stává studentem vysoké školy. Zápis je povinný, nemůže-li se přijatý uchazeč z vážných důvodů dostavit v určeném termínu k zápisu, musí se do pěti dnů od jeho termínu s uvedením důvodu písemně omluvit (čl. 13, odst. 4 Studijního a zkušebního řádu ČVUT).

K zápisu přineste s sebou: