Vítejte na stránkách katedry softwarového inženýrství. Katedra garantuje výuku oboru Aplikace softwarového inženýrství, který klade důraz na propojení teoretických znalostí v matematice, fyzice, ekonomii a jejich využití v praxi či výzkumu.
Více o katedře...

Aktuality

ČEZ – Správce báze SAP

Pozice je vhodná pro motivované zájemce i jako první zaměstnání

Co u nás budete dělat:

  • Zabezpečovat maximální možnou funkčnost, dostupnost, efektivnost a provozní bezpečnost svěřených systémů a komponent v souladu s platnými dohodami SLA, stanovenou disponibilitou aplikací a alokovanými zdroji
  • Řešit složité odborné úkoly v oblasti implementace, provozování, optimalizace výkonu a správy databází a dalších komponent včetně jejich provozní bezpečnosti
  • Provádět činnosti spojené s provozováním systémů včetně monitorování jejich stavu
  • Provádět instalace, povýšení a parametrizace nových verzí SW
  • Zodpovídat za vedení provozní dokumentace a její aktualizaci
  • Zodpovídat za koordinaci správy svěřených systémů a komponent
  • Spravovat aplikační infrastrukturu systémů SAP (Báze SAP) včetně jejich databází

Rozvrh Děčín

Aktuální rozvrh pro zimní semestr 2017/2018 v Děčíně.

Poslední změna: 6. 10. 2017


Historie změn:

 • Změna v pátek - přesun MATLABu do jednoho bloku v úterý
 • Změna v úterý - Databáze rozděleny na středu a čtvrtek

Vyhláška o výuce předmětu Lineární programování B v Děčíně

pro studenty bakalářského studijního programu v Děčíně

V akademickém roce 2017-18 se bude výuka předmětu 818LPB Lineární programování B původně plánovaná na zimní semestr realizovat v letním semestru. Parametry předmětu zůstávají stejné.

prof. Dr. Ing. Michal Beneš, proděkan pro pedagogiku