Mimodiagonální termodynamika a její spojení s dalšími faktory jako cesta k předvídatelné selektivitě při štěpení C-H vazeb

Informace o projektu

Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Program
Standardní projekty
Číslo projektu
GA24-11247S
Zahájení projektu
Ukončení projektu
Popis projektu

Navzdory boomu ve vývoji syntéz založených na štěpení alifatických vazeb C-H chybí kvantitativně prediktivní a snadno aplikovatelná teorie, která by chemiky vedla při navrhování nových účinných syntetických cest. Přes pokroky v teorii je většina z toho věnována racionalizaci experimentů a/nebo zkoumání mechanistické bohatosti reakcí s přenosem protonů a elektronů, včetně štěpení C-H vazeb. V projektu budeme vyvíjet teorii spolu s metodologií umožňující vysoce věrné predikce selektivity abstrakce H-atomů na základě nedávno objevených (experimentálně a výpočtově dosažitelných) mimodiagonálních termodynamických faktorů – frustrace a asynchronicity. K tomuto cíli je klíčové objasnit

  1. fyzikální původ jejich variabilní převahy v různých reakčních souborech,
  2. jejich proměnlivé spojení s jinými (netermodynamickými) faktory přispívající k reaktivitě a
  3. chemické strategie pro efektivní ladění katalyzátorů, které budou provádět funkcionalizaci C−H vazeb s jednoznačnou selektivitou.
Řešitel
RNDr. Martin Srnec, Ph.D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR