Zkvalitnění a podpora pregraduální přípravy učitelů a učitelek pro výuku na technických středních odborných školách a středních odborných učilištích

Informace o projektu

Poskytovatel
Evropská komise
Program
Operační program Jan Amos Komenský
Zahájení projektu
Ukončení projektu
Popis projektu

Cílem projektu je podpora zkvalitnění pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek především technických středních odborných škol a středních odborných učilišť. Prostřednictvím vybraných aktivit projektu: 3, 4, 5, 6.3, 7.1 a 7.2 bude podpořena implementace schválené Reformy přípravy učitelů a učitelek v ČR, a tím realizace projektu přispěje k posílení systémových změn počáteční přípravy budoucích učitelů. MÚVS ČVUT připravující budoucí pedagogy v rámci akreditovaného studijního programu Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, chce jejich přípravu zlepšit prostřednictvím několika vzájemně se doplňujících aktivit, jako jsou skupinové zahraniční stáže, zapojení zahraničních odborníků do výuky, nebo zařazení nového předmětu k tématu AI. Zvláště poslední zmíněná aktivita, stejně jako odborná příprava v oblasti umělé inteligence pro akademické pracovníky, kteří vzdělávají budoucí učitele, bude zajištěna ve spolupráci s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou. Kromě aktivit, které cílí přímo na studenty bakalářského studijního programu Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, se bude MÚVS ČVUT v tomto projektu věnovat také dalším oblastem, které přispějí k naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, jako je příprava vzdělávacích programů pro provázející učitele, nebo pořádání seminářů, workshopů a školení ke sdílení zkušeností z oblasti didaktiky odborných předmětů či sociální inkluze. Realizací komplexu výše uvedených aktivit dojde ke zkvalitnění pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek v technických oborech prostřednictvím aplikace nejnovějších poznatků z oblasti didaktiky, psychologie a pedagogiky obohacené zahraničními zkušenosti a dále dojde k rozšíření kompetencí VŠ pedagogů a studentů studijního programu Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku na MÚVS ČVUT o kompetence v oblasti umělé inteligence.

Řešitel
doc. Ing. David Vaněček, Ph.D.