U.S. Army Engineer Research & Development Center

Logo U.S. Army ERDC
Popis spolupráce

U.S. Army Engineer Research & Development Center (ERDC)  je výzkumné a vývojové centrum americké armády, které se zabývá nejnáročnějšími problémy v civilním a vojenském sektoru, mimo jiné v oblasti vodních zdrojů a v environmentálních vědách. Usiluje o přední místo v oblasti výzkumu a vývoje v inženýrských vědách a ochraně životního prostředí. V této souvislosti se soustředí na experimentální výzkum a fyzikální modelování v oblasti interakce půdních vrstev a atmosféry, přenosu energie a látek mezi půdou a atmosférou, vlivem vegetace, chováním věčně zmrzlé půdy a klimatickými změnami. Pro tyto potřeby je ERDC vybaveno specializovanými laboratořemi životního prostředí, geotechniky, pobřežního a vodního hospodářství a polárních oblastí, kde se provádějí náročné experimenty a realizují fyzikální modely. ERDC disponuje rovněž výpočetním střediskem vybaveným superpočítači na nejvyšší světové úrovni.

Vzájemná spolupráce probíhá v rámci mnoha výzkumných témat, převážně však využívá unikátního experimentálního vybavení zahraničního pracoviště a bohatých zkušeností našich zaměstnanců s vývojem matematických modelů, numerických metod a softwarových řešení. Mezi nedávné výsledky spolupráce patří např. vědecká publikace o simulování transportu vodní páry v turbulentní mezní vrstvě a Workshop o environmentálním modelování.