Přednášky pro střední školy

Ilustrační obrázek kurzu C#
Objevujeme C#
Volný dvoudenní kurz C# pro středoškolské studenty zahrnuje základy programování v tomto jazyce. Seznámí Vás se základy objektově orientovaného programování (OOP) a tvorbou grafických uživatelských rozhraní (GUI).
ilustrační fotografie kódu
Jemný úvod do strojového učení

Stručné představení některých algoritmů strojového učení pro středoškoláky. Co to je strojové učení? Jaké známe algoritmy, co jsou to neuronové sítě a jaký je jejich princip? A k čemu nám to je?

ilustrační fotografie magnetické rezonance
Matematika odkrývající tajemství lidského těla
Přednáška ukazuje, jak lze v medicíně využívat matematické metody k získání komplexních informací z moderních vyšetřovacích přístrojů, jako jen například magnetická rezonance.
Simulace proudění
Matematika v praxi – simulace přírodních procesů
Přednáška ukazuje, jak matematika může být aplikována v praxi a jak může pomoci řešit problémy, které jsou důležité pro náš každodenní život.
ilustrační fotografie kryptexu
Tajemství ukrytá v šifrách

Téma tajemných kódů a šifer láká již od nejstarších dob. Tajnosti ukryté v zašifrovaném textu se odhalují jen zasvěceným očím, zatímco pro ostatní zůstávají neviditelné. Přednáška nabízí obecný přehled, ale také zajímavé ukázky jednoduchých šifer.

Ilustrační obrázek znázorňující procházení stromové struktury
Aplikace matematiky v informatice

Lehce motivační přednáška ukazující, že i při programování se nám hodí znát některé partie matematiky. Ukážeme si souvislost mezi množením králíků a tříděním čísel. Cílem je, abyste pochopili, že programátorovi by nemělo stačit jen program napsat, ale měl by ho umět i za pomocí matematiky analyzovat a odhadnout jeho chování.

ilustrační fotografie modelu lidské hlavy
Tajemství neuronových sítí

Přednáška vás zavede do fascinujícího světa umělé inteligence a neuronových sítí. Neuronové sítě jsou sofistikované matematické modely, které napodobují způsob, jakým funguje lidský mozek, a umožňují strojům učit se z dat a řešit různorodé úkoly. Během této přednášky se budeme zabývat klíčovými koncepty, historií a praktickým využitím neuronových sítí.

ilustrační obrázek zlatého řezu
Zlatý řez - workshop

Studenti na několika stanovištích s praktickými ukázkami „odhalí“ číslo, které odpovídá poměru zlatého řezu. Poté bude zlatý řez odvozen/vysvětlen na tabuli.

Ilustrační foto microbitů
Úvod do programování - workshop
Úvod do programování formou workshopu v rozsahu 4-6 vyučovacích hodin. Využíváme platformu micro:bit a nástroj MakeCode. Studenti se seznámí se základy programování, naučí se využívat proměnné, podmínky, cykly nebo funkce.
ilustrační obrázek fraktálu
Fraktály
Fraktály se jeví coby nejsložitější geometrické objekty, které současná matematika zkoumá, mají však často překvapivě jednoduchou matematickou strukturu. Přednáška vysvětluje pojem fraktál a ukazuje známé i méně známe fraktály.
ilustrační fotografie prvního počítacího stroje
Od pravěku po Internet

Stručné zamyšlení nad historií počítačů a nástrojů pro mechanizaci počítání a myšlení vůbec a jejich vlivem člověka.

ilustrační obrázek geometrických těles
Tělesa - workshop

Studenti sestaví drátěné modely některých hranolů a jehlanů (geometrická stavebnice), sestaví některé hranoly a jehlany z jejich pláště (stavebnice Magformers) a mohou porovnávat objemy některých těles (pomůcky: plnicí tělesa, kádinka, injekční stříkačka a voda). V případě časové rezervy lze odvodit/zopakovat vztahy pro objem a obsah některých těles.