Státní závěrečné zkoušky

Místo
Tags

Informace pro studenty 3. ročníku bakalářského studia, kteří se chtějí přihlásit ke státním závěrečným zkouškám (SZZ).

Termíny

Přehled termínů pro SZZ bakalářské studium
Přihláška k SZZ v únoru 2024 do 30. listopadu 2023
Odevzdání bakalářské práce k SZZ v únoru 2024 do 8. ledna 2024
Uzavření studia pro SZZ v únoru 2024 do 19. ledna 2024
Možnost odhlášení od SZZ v únoru 2024 na studijním oddělení do 19. ledna 2024
Konání SZZ v únoru 2024 (rámcový termín) 29. ledna – 9. února 2024
Přihláška k SZZ v září 2024 do 31. května 2024
Odevzdání bakalářské práce k SZZ v září 2024 do 5. srpna 2024
Uzavření studia pro SZZ v září 2024 do 16. srpna 2024
Možnost odhlášení od SZZ v září 2024 na studijním oddělení do 16. srpna 2024
Konání SZZ v září 2024 (rámcový termín) 26. srpna – 6. září 2024

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Studenti, kteří chtějí skládat státní závěrečnou zkoušku (SZZ) a obhajovat bakalářskou práci, se musí přihlásit k SZZ jedním z následujících dvou způsobů:

  1. dostavit se na sekretariát KSI a podepsat vytištěnou přihlášku

  2. zaslat e-mail na sekretariát KSI s žádostí o přihlášení k SZZ. Tento e-mail nahrazuje podpis studenta na vytištěné přihlášce.

V obou případech musí student sdělit svoji volbu předmětu odborného zaměření, z něhož bude u SZZ zkoušen.

Dále platí:

  • Přihlášku je možné podat jen tehdy, pokud studentovi pro splnění studijních povinností schází kromě předmětů daného semestru doporučeného studijního plánu k uzavření nejvýše 2 další předměty.

  • Termín, ke kterému se student přihlásil, je mu započítáván jako první termín SZZ. Pokud nemůže student z vážných důvodů v tomto termínu skládat SZZ, je třeba zrušit přihlášení k SZZ na studijním oddělení.

Student přihlášený k SZZ provede kontrolu splnění svých studijních povinností a jejich záznamu do elektronického výkazu studia (systému KOS) v termínu daném časovým plánem akademického roku (viz Termíny). Před tímto termínem může student konzultovat nejasnosti s vyučujícími (resp. s katedrou zajišťující daný předmět). Pokud údaje studenta v systému KOS nebudou úplné do termínu stanoveného časovým plánem akademického roku, termín SZZ mu propadá.

Okruhy otázek

Pro studijní program Aplikace informatiky v přírodních vědách (AIPV) je předmětem obecného základu studijního programu:

a předmětem odborného zaměření studijního programu s možností výběru:

Otázky k SZZ

Zvýše uvedených okruhů jsou stanoveny následující otázky, ze kterých si studenti losují v den své SZZ (z každého předmětu jednu otázku). Den SZZ je stanoven harmonogramem SZZ - ten bývá zveřejněn několik dní po termínu "Možnost odhlášení od SZZ" (na webu KSI a na úřední desce webu FJFI).

Otázky SZZ programu AIPV ke stažení
 Kompletní seznam otázek programu AIPV
 Informatika
 Optimalizace
 Základní metody počítačové fyziky
 Pravděpodobnost a statistika
 Počítačová grafika
Poslední změna