Doktorské studium (Ph.D.)

Katedra nabízí také obor pro doktorské studium. Ten má název Aplikovaná informatika. Podrobnosti o způsobu podání přihlášek najdete na stránce s přijímacím řízením pro doktorské studium na fakultním webu. Na tomto odkazu najdete další podrobnosti o podmínkách a možnostech studia. Doktorské studium je prezenční čtyřleté nebo kombinované pětileté. Student doktorského studia může působit jak v Praze, tak v Děčíně.

Studium je otevřeno i pro studenty z jiných kateder, fakult či vysokých škol. A jak je vidět na příkladu doktorandky Kristiny Jarůškové, může jít o velmi úspěšné spojení.

Uzávěrka přihlášek je obvykle dvakrát v roce a je zveřejňována průběžně. V přihlášce uchazeč uvede mj. také studijní obor a uvažované rámcové téma dizertační práce.

Aplikovaná informatika

informace o studijním programu

Praha Děčín

Okruhy otázek k přijímací zkoušce