Informace pro zaměstnance

Nejpoužívanější aplikace

KOS

Komponenta studium - portál pro studijní výsledky, vypisování termínů, zadávání prací apod.

Usermap

Správa hlavního účtu pro přístup do systémů ČVUT - heslo, eduroam, certifikát, kontakty

Web mail (ČVUT)

Přístup k e-mailu @cvut.cz pomocí prohlížeče.

Sharepoint

Sharepoint katedry - cloudové úložiště dokumentů

AEDO

Agenda Elektronických oběhů DOkumentů - dovolené, neschopenky, cestovní příkazy, objednávky.

MIS

Manažerský Informační Systém - mzdy, majetek, služby řešitelům projektů.

Help Desk

Portál pro hlášení závad, chyb, požadavků.

Download

Portál s licencovaným softwarem ČVUT.

Moodle

Oficiální platforma ČVUT pro on-line kurzy.

IT FJFI

Stránky IT oddělení FJFI - aktivace účtu, změna hesla, pravidla, návody, postupy, licence.

V3S

Aplikace pro evidenci výsledků vědy a výzkumu.

další aplikace