Formuláře, žádosti a postupy

Tags

Student při spolupráci se studijním oddělením FJFI (v Praze nebo v Děčíně) využívá nejčastěji tyto dokumenty:

  • Výstupní list
  • Žádost o uznání předmětů + Uznávací arch (příloha k žádosti).
  • Žádost o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium
  • Žádost o přerušení/zkrácení/prodloužení studia
  • Oznámení o zanechání studia
  • Žádost (univerzální)
  • Žádost o sociální stipendium
  • Žádost o změnu osobních údajů
  • a další...

Všechny výše uvedené formuláře najdete v aktuální podobě na intranetu ČVUT (přihlásíte se hlavním účtem ČVUT podobně jako do KOSu nebo Usermapu): Portál - Informace pro studenty - Formuláře ke stažení (formát PDF).

Poznámka: web FJFI obsahuje také některé dokumenty z intranetu ČVUT, ale nemusí tam být aktuální verze!
Doporučení: příslušný formulář vždy nejprve hledejte na intranetu ČVUT, a teprve pokud tam není, navštivte web FJFI

Pokyny pro zadávání závěrečných prací:
* doplnit pokyny pro nové zadávání ZP v KOSu

 

Poslední změna