Ukončené projekty a granty

PoskytovatelEvropská komiseProgramOperační program Výzkum, vývoj a vzděláníŘešitelBc. Josef DrobnýČísloCZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377
PoskytovatelEvropská komiseProgramOPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální fondy EUČísloCZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000765
PoskytovatelMinisterstvo zdravotnictvíProgramProgram na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022Řešiteldoc. Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.