CERN

Logo CERN
Popis spolupráce

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská se podílí na zajištění chodu několika experimentů v CERN. Mezi tyto experimenty patří velké kolaborace jako například ALICE, ATLAS a CMS na velkém hadronovém urychlovači (LHC), kde naši studenti i zaměstnanci figurují jako odborníci na IT, fyziku a elektroniku. Hlavním projektem katedry softwarového inženýrství je COMPASS, respektive nástupní experiment AMBER. V tomto experimentu máme na starosti systém pro sběr dat a podpůrné systémy. Dílčí projekty jsou rozdělovány mezi studenty, kteří se tak mohou zapojit do mezinárodní spolupráce.

Více o spolupráci s CERN.