Biotechnologický ústav AV ČR

Logo Biotechnologického ústavu AV ČR
Popis spolupráce

Biotechnologický ústav Akademie věd České republiky se zaměřuje na základní molekulárně biologický výzkum s důrazem na procesy, které mají dopad na zdraví populace. Provádí základní výzkum biomolekulárních mechanismů, jejichž pochopení může přispět ke vzniku nových generací léčiv a inovativních biotechnologií a usiluje o to být špičkovou evropskou výzkumnou institucí ve svém oboru.

Ústav těží z účasti ve vědeckém centru BIOCEV, které je místem pro širokou interdisciplinární spolupráci a umožňuje snadný přístup k nejmodernějšímu technickému vybavení v několika oblastech biologických věd. Počet vědců, studentů a techniků pracujících v BIOCEVu je dostatečný pro zvládnutí a sdílení rozmanitých metodik.

V rámci naší spolupráce vyvíjíme několik komponent pro projekt MBDB. Jedná se o veřejnou databázi pro ukládání a získávání dat z biofyzikálních experimentů spolu s metadaty. Projekt usiluje o vytvoření platformy pro sdílení biofyzikálních dat v souladu s principy otevřeného výzkumu.

Zapojení členové katedry