SZZ

Formulář zadání výzkumného úkolu

Šablony v LaTeXu a MS Wordu pro zadání výzkumného úkolu (pro studijní program Aplikace informatiky v přírodních vědách), revize z 13. října 2021, platná pro akademický rok 2021/2022.

Doporučujeme využít přednostně šablonu v LaTeXu pro udržení jednotného formátu. Zvlášť v případě, že píšete celý výzkumný úkol v LaTeXu (doporučeno), dosáhnete jednotného vzhledu (a fontu) zadání se zbytkem VÚ. Šablona v MS Wordu je nouzové řešení pro případ, že by s vyplněním v LaTeXu byly technické potíže.

Předměty k magisterské SZZ (ASI) - okruhy otázek

Obecná informatika

  1. Principy metody Monte Carlo – modelování, generování náhodných čísel, vyhodnocení přesnosti
  2. Modelování reálných procesů metodou Monte Carlo - modelování transportu částic, modelování systémů hromadné obsluhy
  3. Fuzzy logika - svaz, negace, násobení, reziduum, vliv t-normy na vlastnosti operátorů, aplikace fuzzy logiky
  4. Fuzzy řízení - fuzzy množiny, popis a vlastnosti, fuzzifikace a defuzzifikace (Mamdami, Larsen), fuzzy regulátor
  5. Topologie umělých neuronových sítí - základní pojmy a konvence, acykličnost a h

Šablona pro psaní závěrečné práce v LaTeXu

Tato šablona pro závěrečné práce byla revidována  7. června 2017.

Pokyny k použití:

  • Přiložený ZIP-soubor obsahuje 3 soubory. Primárním souborem je "Sablona_KSI.tex", dále nazývaný jen "šablona". Samotný text práce pište buď přímo dovnitř, anebo jej vkládejte příkazem \input (viz komentáře uvnitř šablony).
  • Šablona obsahuje makra (definovaná příkazem \newcommand), která se používají při automatickém generování některých stránek. Proto čtěte komentáře uvnitř šablony!