Studentská vědecká konference 2024

Místo
Společná fotografie účastníků předchozího ročníku konference

15. ročník studentské vědecké konference v Děčíně

Ve dnech 30. května - 2. června 2024 proběhne v Děčíně již tradiční konference pořádaná jako setkání studentů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT v Praze, které je věnováno problematice vědeckotechnických výpočtů. Tematicky je konference zaměřena zejména na interdisciplinární propojení numerického řešení parciálních diferenciálních rovnic a počítačových metod zpracování dat s velkou aplikační šíří. Přednášky budou zaměřeny na matematické modelování, numerické simulace, analýzu stability, chybu aproximací, statistickou analýzu, paralelní implementaci algoritmů, analýzu časové náročnosti, optimalizaci a strojové učení. Prezentované výsledky se budou týkat ekologie, biologie, medicíny, ekonometrie a průmyslových aplikací. V rámci konference budou mít studenti možnost diskuse se zkušenějšími účastníky konference.

Na stránkách konference jsou informace o možné registraci, registrační poplatek činí 5000 Kč , deadline pro registraci je 12. května 2024 (kvůli rezervaci ubytování).

Registrovat se