Matematické modelování volného vícefázového proudění pomocí mřížkové Boltzmannovy metody (Lattice Boltzmann method)

Místo
Název práce anglicky
Mathematical modelling of multiphase free flow using lattice Boltzmann method
Anotace

Náplní tématu je modelování vícefázového proudění pomocí mřížkové Boltzmannovy metody. S vícefázovým prouděním se setkáváme u široké škály jevů, jejichž zástupci jsou například současné proudění dvou nemísitelných tekutin, fázové změny (vypařování / kondenzace), spalování, atd. Takové numerické simulace jsou často časově náročné při použití tradičních numerických metod. Mřížková Boltzmannova metoda představuje vhodnou alternativu, jejíž výhodou je její vhodnost pro paralelizaci například pomocí grafických karet (GPU). Téma spojuje jak teoretickou (analýza použité numerické metody) tak aplikační (použití této metody na klasické problémy z praxe) část.

Poslední změna