Vliv rozložení hvězd a hmotností na jejich orbitální rychlosti

Místo
Název práce anglicky
Influence of the Distribution of Stars and Masses on Their Orbital Velocities
Anotace

V mé bakalářské práci se snažím ukázat, že pomocí gravitace způsobené prstýnky, lze částečně vysvětlit problém orbitálních rychlostí, které se nezmenšují se vzdáleností od středu galaxie dle Keplerova zákonu. Na modelech zpracovaných v programu MATLAB demonstruji průběh gravitačního potenciálu, průběh centrálních sil a z nich vyplývajících orbitálních rychlostí. Z výsledků vyplývá, že existují místa, kde jsou příspěvky od prstýnků ke gravitační síle záporné, kladné, nebo nulové (podobné tvary křivek potenciálu a pole lze očekávat i u spirálních galaxií). Tento nápad je založen na odlišném průběhu gravitačního potenciálu pro kouli a prstenec.