Často kladené dotazy

Jde o jeden obor a studijní plán je pevně daný akreditací. Proto je v základních rysech studium v Děčíně shodné se studiem v Praze. Nejsou však zcela identické.

Za prvé je zde několika drobných rozdílů ve studijních plánech a to v nabídce volitelných předmětů. Povinné předměty jsou však shodné.

Další rozdíl je v zajištění výuky. Zatímco v Praze zajišťuje výuku kromě naší katedry (KSI) ještě několik dalších (například katedra matematiky, jazyků, fyziky), v Děčíně je s výjimkou fyziky vše postaveno na výuce KSI. Z toho plyne několik rozdílů a většinou se nedají obecně zaškatulkovat jako výhody nebo nevýhody, každý si je musí zhodnotit sám, podle vlastních priorit. Pro stručnost a přehlednost jsou uvedeny v následující tabulce.

Praha Děčín
výuku zajišťuje více kateder až na fyziku zajišťuje výuku pouze naše katedra
některé předměty jsou společné s jinými obory a účastní se jich více studentů žádné další obory se neučí, studentů je tedy méně
většina přednášek má více cvičení a je tedy možné sestavit individuální rozvrh jen velmi málo přednášek má více cvičení, osobní rozvrh nelze sestavit
studium je více anonymní vztah s vyučujícími je více individuální, mají na jednotlivé studenty více času
přidělení koleje se řídí pravidly ČVUT, nemusí být uspokojeni všichni zájemci kolej v Děčíně má dostatečnou kapacitu, není problém se získáním místa
větší možnosti kulturního a sportovního vyžití méně možností kulturního a sportovního vyžití
náklady na život v Praze jsou vyšší náklady na život v Děčíně jsou nižší
případné pokračování na magisterském studiu neznamená žádnou změnu prostředí pokračování na magisterském studiu je pouze v Praze, tzn. změna prostředí, lidí, zaměstnání apod.
počítačové učebny v Praze jsou pro celou fakultu, na jeden počítač připadá více studentů počítačové učebny jsou pouze pro naši katedru, lepší poměr student/počítač

Pro všechny studenty naší katedry je přístupný program Dreamspark Premium, v jehož rámci mohou používat v odkazu uvedený software nejen ve škole, ale zdarma také doma na svých osobních počítačích - a to dokonce i po skončení studia. Více o používání této služby u nás se dozvíte v samostatném článku.

Studenti si mohou navíc od druhého ročníku zapsat předmět Tělesná výchova. Ten v Děčíně zahrnuje plavání v děčínském plaveckém areálu (jeden volný vstup na každý týden v semestru), možnost ve vyhrazených hodinách navštěvovat zdarma posilovnu v naší budově ( navíc platí pro studenty mimo tyto vyhrazené hodiny 50% sleva). Během semestru jsou dále podle zájmu pořádány výlety po našem krásném okolí, v zimě pak lyžařský kurs. V Praze je nabídka sportů ještě širší, předmět Tělocvik zajišťují jiné fakulty ČVUT (FEL a FS).

Studenti mají samozřejmě možnost připojit se k internetu přes svá zařízení - ve studovně a učebnách pomocí LAN, nebo pomocí WiFi. Pokrytí budovy WiFi signálem je téměř 100%, díky našemu zapojení do projektu společnosti Cesnet a jejímu projektu eduroam.cz. Díky tomuto projektu se pak student může k internetu zdarma připojit v kterékoliv spolupracující instituci, a to i v zahraničí.

Nejdůležitější roli však hraje kvalita výuky a technického vybavení. V tomto ohledu FJFI nabízí to nejlepší, co fakulta s 60letou tradicí (20letou v případě pracoviště v Děčíně) nabídnout může. Špičkové zázemí, stabilní personální zajištění a bezproblémovou akreditaci svých oborů. Tradice a kredit, který FJFI má, vám dává jistotu, že během studia obor, nebo i celá škola, neskončí pro nesplnění požadavků akreditace.

Není. V současné době žádný z oborů na FJFI nenabízí dálkové studium a naše katedra není výjimkou. Dálkové studium nezapadá do naší představy o kvalitě výuky. Jsme přesvědčeni, že studium tolika technických předmětů nelze v požadované kvalitě zvládnout dálkovou formou.

V případě velmi nadaných studentů je možné i na prezenčním studiu omezit docházku do školy stanovením individuálního plánu - o složení zkoušky rozhodují především znalosti, nikoliv pravidelná docházka.

Znalost programování není podmínkou přijetí, obráceně řečeno - neznalost programování nikoho ve studiu nediskriminuje. V prvním ročníku je dostatek předmětů, kde se programování začíná učit od začátku. Stejně jako ve všech ostatních předmětech je samozřejmě výhodou, pokud již nějaké základy máte - o to jednodušší je potom absolvování zápočtů a zkoušek tohoto typu a máte více času na jiné předměty.

K úspěšnému dokončení studia je potřeba především znalost středoškolské matematiky, analytické myšlení a chuť učit se.

Po úspěšném složení státní závěrečné zkoušky můžete s titulem Bc. zvolit pokračování na jakémkoliv navazujícím magisterském studiu v příbuzném oboru. Naše katedra nabízí přímé pokračování oboru Aplikace softwarového inženýrství na pracovišti v Praze. Studium je dvouleté, zakončené titulem Ing.