Formuláře, žádosti

Student při spolupráci se studijním oddělením FJFI (v Praze nebo v Děčíně) využívá nejčastěji tyto dokumenty: *) Do intranetu ČVUT se přihlásíte jako do Usermapu.

Poznámka: web FJFI obsahuje také některé dokumenty z intranetu ČVUT, ale nemusí tam být aktuální verze!
Doporučení: příslušný formulář vždy nejprve hledejte na intranetu ČVUT, a teprve pokud tam není, navštivte web FJFI.

Formuláře pro zadávání závěrečných prací:
-- zadání bakalářské práce (bakalářské studium, 3. ročník),
-- zadání výzkumného úkolu (navazující magisterské studium, 1. ročník),
-- zadání diplomové práce (navazující magisterské studium, 2. ročník).