Vyhláška č. 3/2024

Místo

Vyhláška č. 3/2024 KSI FJFI o náhradním termínu přijímací zkoušky z informatiky do navazujícího magisterského studia v roce 2024

Katedra softwarového inženýrství FJFI ČVUT v Praze vyhlašuje na


9. září 2024 od 13:00 v učebně T-101 v budově FJFI Trojanova 13 v Praze 2


náhradní termín pro konání přijímací zkoušky z informatiky do navazujícího magisterského studia. Zkouška proběhne formou písemného testu (okruhy viz Vyhláška č. 2/2024 KSI FJFI) a krátkého pohovoru.


Složení zkušební komise:
doc. Ing. Radek Fučík, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.
Mgr. Dana Majerová, Ph.D.

Vydáno 9. července 2024.

doc. Ing. Radek Fučík, Ph.D.
vedoucí KSI
FJFI ČVUT v Praze