Využití konvolučních neuronových sítí při segmentaci obrazu