Profilové foto Adama Borovičky

Ing. Adam Borovička, Ph.D.

Funkce
odborný asistent
Pracoviště
Praha, Trojanova
Profil: Usermap

Absolvoval magisterské studium v oboru Matematické metody v ekonomii (2010), následně doktorské studium v oboru Ekonometrie a operační výzkum (2015) na Vysoké škole ekonomické v Praze. Ve své výzkumné činnosti se zabývá především problematikou vícekriteriálního rozhodování, fuzzy optimalizačními problémy a stochastickými procesy na kapitálového trhu. Na FJFI vyučuje předměty zaměřené na řízení, potažmo optimalizaci podnikových procesů. Nabízená témata k vedení bakalářských a diplomových prací jsou orientována na aplikaci distribučních úloh v ekonomické, podnikové praxi, optimalizaci investičního portfolia či řízení projektů.

Rozvrh vyučujícího - Borovička
Kód Předmět
18MAK1 Makroekonomie 1