Profilové foto Jany Sekničkové

Mgr. Jana Sekničková, Ph.D.

Pracoviště
Praha, Trojanova
Profil: Usermap

V roce 2001 vystudovala magisterské studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, obor Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie. Od června 2001 byla studentkou Ph.D. studia na CERGE-EI (The Center for Economic Research and Graduate Education of Charles University – the Economics Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic), kde se zabývala převážně „Labor Economics“ a „Microeconomics“. V letech 2003 – 2008 studovala doktorandské studium na VŠE, Katedře ekonometrie a v roce 2008 promovala v oboru Ekonometrie a operační výzkum.

Od roku 2006 vyučuje na ČVUT – FJFI v Praze a Děčíně se zaměřením na pravděpodobnost, aplikovanou statistiku, ekonometrii a modelování časových řad. Od roku 2004 současně vyučuje na Katedře ekonometrie VŠE v Praze a zaměřuje se především na matematické modelování, jednokriteriální i vícekriteriální optimalizace a ekonometrické modely.

Podílí se na řešení výzkumných grantů zejména z oblasti vícekriteriálních optimalizačních metod a publikuje na tuzemských i mezinárodních konferencích. Nabízí vedení závěrečných prací v oblasti tvorby aplikací pro ekonomické rozhodování (např. tvorba aplikací pro hledání optimálních řešení distribučních úloh nebo modelování ekonomických vztahů či časových řad) a aplikací pro vícekriteriální rozhodování (např. tvorba aplikací pro řízení společností nebo pořádání výběrových řízení).

Rozvrh vyučujícího - Sekničková