Profilové foto Kláry Kuchyňkové

Ing. Klára Kuchyňková

Funkce
sekretářka katedry - Praha
tajemnice komise VÚ
Pracoviště
Praha, Trojanova
Místnost
11c
Profil: Usermap
Agendy

KOS, AEDO, inventura, SZZ

Úřední hodiny

Pondělí 9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00

Středa 9:30 - 11:30

v době letních prázdnin pouze po domluvě