Profilové foto Jiřího Fišera

Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.

Pracoviště
Děčín, Pohraniční
Místnost
233
Agendy

Komise SZZ (Bc.)

Vystudoval Pedagogickou fakultu UJEP v roce 1994 (aprobace matematika – výpočetní technika) a FIS VŠE (Ph.D. 2003). Zabývá se především programováním, programovacími jazyky (Python, Julia, C#, C++) a zpracováním dat (včetně SQL i NoSQL databází). Je dlouholetým příznivcem Linuxu a věnuje se aplikované informatice (simulace, dependabilita systémů).

Rozvrh vyučujícího - Fišer