Profilové foto Radka Fučíka

doc. Ing. Radek Fučík, Ph.D.

Funkce
vedoucí katedry
člen komise VÚ
člen komise BP
Pracoviště
Praha, Trojanova
Místnost
111
Profil: Usermap

Zabývá se matematickým modelováním proudění tekutin a transportu látek ve volném a porézním prostředí s aplikacemi v ekologii (např. ochrana zdrojů podzemní vody), průmyslu (např. stárnutí lithiových článků) či medicíně (např. proudění krve, perfuze myokardu). Dále se mj. věnuje se vývoji a analýze mřížkové Boltzmannovy metody (angl. Lattice Boltzmann method), existencí přesných (analytických) řešení parciálních diferenciálních rovnic, vývoji a aplikaci smíšené hybridní metody konečných prvků a v neposlední řadě vývoji a podpoře svobodného vědeckého software. Je členem Skupiny matematického modelování (MMG). Je absolventem FJFI ČVUT v Praze (Ing. 2006, Ph.D. 2010 a doc. 2022). Od roku 2012 působí jako visiting researcher na pracovišti CESEP, Colorado School of Mines, Golden, Colorado, USA. Je školitelem celé řady úspěšných absolventů BS, NMS a PGS.

Rozvrh vyučujícího - Fučík