Profilové foto Vladimíra Jarého

Ing. Vladimír Jarý, Ph.D.

Pracoviště
Praha, Trojanova
Místnost
44c
Konzultační hodiny

pondělí, pátek 10:00 - 14:00

Agendy

inventarizace, propagace

Oblasti výzkumu
•    Vývoj systémů pro sběr dat pro fyzikální experimenty COMPASS a AMBER v laboratoři CERN
•    Aplikace strojového učení
Aktuálně vedené závěrečné práce
•    Výzkumný úkol: Příprava konzolového rozhraní pro řízení systému pro sběr dat experimentu AMBER v laboratoři CERN (řešitel Bc. Jan Vondruška)
•    Výzkumný úkol: Využití autonomního robota pro lokalizaci v prostoru (řešitel Bc. Martin Novák)
Výběr z obhájených prací
•    Diplomová práce: Aplikace neuronových sítí v rozšířené realitě (řešitel Ing. Nichita Vatamaniuc, obhájeno 2022)
•    Diplomová práce: Analýza toku dat systémem pro sběr dat fyzikálního experimentu COMPASS v CERN (řešitel Ing. Martin Zemko, obhájeno 2019)
•    Diplomová práce: Záložní procesy řídicího systému sběru dat experimentu COMPASS v CERN (řešitel Ing. Jan Tomsa, obhájeno 2016)
•    Diplomová práce: Pokročilé metody analýzy kvality dat experimentu COMPASS v CERN (řešitel Ing. Martin Flusser, obhájeno 2016)
•    Výzkumný úkol: Aplikace neuronových sítí při vývoji her (řešitel Ing. Nichita Vatamaniuc, obhájeno 2021)
•    Bakalářská práce: Konstrukce robota založeného na platformě Arduino (řešitel Bc. Martin Novák, obhájeno 2022)
•    Bakalářská práce: Tvorba nástroje pro organizaci turnajů (řešitel Ing. Aleš Suchomel, obhájeno 2019)
•    Bakalářská práce: Sjednocený web pro FJFI (řešitel Bc. Pavel Suk, obhájeno 2015)
 

Rozvrh vyučujícího - Jarý
Kód předmětu Název předmětu
18UIA1 Úvod do pokročilých algoritmů 1