Vyhláška č. 02/2023

Místo
Tagy

Předmět

18FULL Fulltextové systémy

volitelný v 1. ročníku navazujícího magisterského studia programu Aplikace informatiky v přírodních vědách nebude probíhat v akademickém roce 2022/2023.

doc. Ing. Radek Fučík, Ph.D.

vedoucí katedry