Seznam absolventů - Děčín (bakalářské studium)

Absolventi bakalářského studia v Děčíně za roky: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

 Absolventi za rok 1998    Práce na téma
Hašek Kamil Aplikace neuronové sítě ekonomické úlohy
Holík Jan Rámce a sémantické sítě
Kalivoda Stanislav Uvolňování cen nájemného
Mišejko Jiří Rámce a sémantické sítě
Rychna Michael Uvolňování cen nájemného
 Absolventi za rok 1999 Práce na téma
Cvrk Marek Realizace neuronové sítě s využitím OOP - knihovna v C++
Drobný Josef Optimalizace výroby pomocí simplexové metody
Kvíz Jiří Program pro výuku základních úloh z lineárního progamování
Lauko Petr Informační systém pro výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích
10 Muzika Kamil Dopravní problém - výukový program
11 Papoušek Josef Optimalizace výroby pomocí simplexové metody
12 Středa Antonín Zpracování dat v Excelu (Statistické řešení na téma "Aspekty počítačové gramotnosti")
13 Šitner Michal Matematický model vlivu kyslíku na biologický účinek
14 Veiner Jiří Optimalizace výroby pomocí simplexové metody
15 Veselá Radka Program pro výuku simplexové metody
 Absolventi za rok 2000 Práce na téma
16 Černý Jan Zpracování dat v Excelu (Statistické řešení na téma "Aspekty počítačové gramotnosti")
17 Kokeš Josef Dopravní problém - výukový program
18 Petrželka Miroslav Dopravní problém - výukový program
19 Vajgl Milan Program pro výuku základních úloh z lineárního programování
20 Andrš Filip Jednotkové váhy v neuronové síti
21 Cupal Luděk Globální optimalizační techniky - knihovna funkcí C++
22 Horák Petr Program pro řešení lineárních optimalizačních úloh pomocí simplexové metody
23 Mráz Oldřich Program pro řešení lineárních optimalizačních úloh pomocí simplexové metody
24 Nouza Oldřich Program pro řešení dopravní úlohy
25 Nováková Kateřina Implementace hierarchické struktury v SQL
26 Posel Tomáš Interaktivní a multimediální www prezentace algoritmu z oblasti numerické matematiky
27 Skrbek David Internetový virtuální obchod - řešení pomocí klient server SŘBD
28 Vašata Ondřej Internetový virtuální obchod - řešení pomocí klient server SŘBD
 Absolventi za rok 2001 Práce na téma
29 Baloun Petr Programové řešení soustav lineárních rovnic
30 Beránek Kamil Automatizace evidence nemovitostí v realitní kanceláři
31 Beránek Stanislav Automatizace evidence nemovitostí v realitní kanceláři
32 Freidrich Martin Program pro řešení soustav nelineárních soustav
33 Kloub Tomáš Editor rovnic pro LaTeX
34 Rak Václav Samoorganizující se neuronová síť
35 Schrank Martin Realizace řídké paměti SDM pomocí neuronové sítě
36 Smíšek Ondřej Programové řešení soustav lineárních rovnic
37 Soukup Rostislav Programové řešení nelineárních rovnic
38 Vašina Jan Vizualizace a analýza velkých datových souborů v Excelu
39 Klančíková Daniela Program pro řešení duálních úloh lineárního programování
40 Křivka Tomáš Program pro řešení duálních úloh lineárního programování
41 Mikoláš Petr Teorie potenciálu vítěze a její praktický dopad
42 Mrázková Linda Bezpečnostní kódy
43 Novotná Petra Modelování chování spotřebitele za použití neuronových sítí
 Absolventi za rok 2002 Práce na téma
44 Pomahač Václav Vizualizace a analýza velkých datových souborů v Excelu
45 Procházka Pavel Program pro řešení nalezení aproximační funkce pomocí metody nejmenších čtverců
46 Seidl Luděk Program pro analýzu citlivosti úloh lineárního programování
47 Veselý Ondřej Program pro řešení nalezení aproximační funkce pomocí metody nejmenších čtverců
48 Adamec David Tvorba a správa katalogu softwaru na internetu
49 Báča Ladislav Tvorba a správa katalogu softwaru na internetu
50 Bašta Petr Administrace OS Linux v univerzitních sítích
51 Beran Luděk Řešení optimalizačního problému v praxi pomocí nástrojů programu Microsoft Excel za použití jazyka Visual Basic
52 Cíza Jaroslav Duální úlohy a analýza citlivosti pro lineární optimalizační model
53 Doležalová Eva Komparativní finační analýza jako databázový problém
54 Frkal Zdeněk Přepočet práce na výkon dle typových diagramů zatížení odběratele elektrické energie
55 Friedrichová Hana Fuzzy OCR pro separovatelné znaky
56 Hájek Jiří Realizace OCR s využitím neuronových sítí
57 Klicpera Michal Program pro řešení interpolačních metod
58 Palla Rostislav Lékařský a diagnostický systém v SQL
59 Polehňák Vít Řešení úlohy kvadratického programování
60 Povolný Jan Značkovací jazyk na bázi XML pro podporu tvorby bakalářských prací
61 Příhoda Roman Řešení optimalizačního problému v praxi pomocí nástrojů programu Microsoft Excel za použití jazyka Visual Basic
62 Skala Mojmír Program pro řešení interpolačních metod
63 Vidim Jaroslav Programové řešení výpočtu určitého integrálu
64 Zídek Jan Knihovna funkcí pro řešení soustav obyčejných diferenciálních rovnic
 Absolventi za rok 2003 Práce na téma
65 Holý Jakub Duální úlohy a analýza citlivosti pro lineární optimalizační model
66 Lacinová Jana Programové vybavení drobného podnikatele
67 Michalicová Jana Definování vlastního prostředí pro sazbu v jazyce LaTeX Použití LaTeXu pro formální popis dokumentu
68 Mucha Jan Internetová implementace jednoduchého účetnictví
69 Velinský Jiří Knihovna funkcí pro operace lineární algebry
70 Vozobule Jan Přepočet práce na výkon dle typových diagramů zatížení odběratele elektrické energie
71 Čapek Petr Kalkulace a rozpočty v SQL
72 Hašl Hanuš Matematická prezentace v MS Excel (regrese, interpolace)
73 Kučírek Petr Aproximace úloh variačního počtu
74 Major Čestmír Program pro analýzu citlivosti úloh lineárního programování
75 Moc Michal Výukový program pro předmět Základy algoritmizace
76 Špringlová Jitka Nasazení kompletního ekonomicko-informačního software BYZNYS
77 Taussig Ota Hornova znalostní báze
78 Žáček David Podpůrný program interpolační aproximace funkce
 Absolventi za rok 2004 Práce na téma
79 Kukal Štěpán Fuzzy vyhledávání v databázovém systému
80 Muzika Radek Predikce vlastností organických kyselin pomocí ANN
81 Faustová Jaroslava Heuristický přístup ke globální optimalizaci
82 Kadlec Josef GNU/Linux a bezpečnost v akademických sítích
83 Novák Michal Podpůrný program numerických metod matematické analýzy
84 Novotný Petr Aplikace neparametrických testů pro nezávislé a závislé výběry
85 Plšek Richard Statistická analýza dat vybraného obchodního řetězce
86 Pokorný Jiří Administrace Unixu (Linuxu) na uživatelské úrovni
87 Rožec Martin Využití stromových struktur v databázových systémech
88 Suchý Ondřej Informační zdroje Linuxu a ostatních open-source produktů
89 Šercová Libuše Knihovna pro šifrování dat v prostředí MATLABu
90 Šustr Jan Propustnost sítě - Ford-Fulkersonův algoritmus
91 Tajtlová Jitka Dualita v úlohách lineárního programování a praktické důsledky při ekonomické interpretaci úloh
92 Toncar Tomáš Predikce vlastností organických alkoholů pomocí SOM
 Absolventi za rok 2005 Práce na téma
93 Balatý Jiří Využití neuronových sítí k predikci časových řad
94 Bella Milan Katalogizační nástroj implementovaný pomocí XML a programovacího jazyka
95 Sýkora Zdeněk Modelování turbulence a chaosu
96 Jahoda Miroslav Generování pseudonáhodných a kvazináhodných čísel - předpoklad pro použití metody Monte Carlo
97 Svatoň Pavel Využití MATLABu při výuce Lineární algebry
98 Šerý Jan Demonstrační knihovna v MATLABu pro podporu výuky lineární algebry
99 Štěpánek Pavel Knihovna pro celočíselné výpočty
100 Teubelová Dana Pavučinový model a jiné jednoduché dynamické metody
 Absolventi za rok 2006 Práce na téma
101 Kindl Jaroslav Publikování na internetu - redakční systémy
102 Koutský Lukáš Rozvrh hodin jako databázová aplikace
103 Pecháček Libor Analýza symbolické kresby s využitím samoorganizace
104 Treutner Oto Číslicové zpracování obrazu v MATLABu - hranové detektory
105 Adamčík Josef Správce kaskádních stylů
106 Adamec Jakub Webový systém pro internetovou kavárnu
107 Adler Jakub Ztrátová komprese obrazu v Matlabu
108 Batista Jaroslav Ověření kvality generátorů náhodných čísel vyhodnocením výsledků vybraných typových úloh
109 Böhme Jan Víceuživatelský plánovací kalendář na WWW
110 Cinkaničová Andrea Rozpoznávání 3D objektů
111 Domes Michal Rezervační systém pro dálkového dopravce
112 Dovrtěl Jiří Využití fuzzy logiky pro řízení automobilu
113 Hanžl Filip Diferenční rovnice a jejich použití v ekonomii
114 Konšal Petr Publikační systém pro WWW stránky KSE Děčín
115 Kotlář Ondřej Knihovna "Numerické metody algebry"
116 Kubík Čeněk Redakční systém pro zpravodajský server
117 Michálek Vojtěch Rozhodovací analýza - problematika a metody řešení, oblasti využití
118 Nosek Lukáš Elektronický obchod
119 Opava Pavel Databázový systém pro ubytovací zařízení
120 Řezníček Petr Elektronická žákovská knížka
121 Sabo Martin Systém pro správu a prezentaci fotografií na WWW
122 Sixta Daniel Vyhledávač pro filmový server
123 Srb Jiří SAM - Systém pro katalogizaci médií
124 Zborek Petr Statistiky přístupů na webový server
 Absolventi za rok 2007 Práce na téma
125 Adam Milan Program pro síťovou analýzu projektu
126 Bernadič Jan Příznakový popis textových souborů
127 Bodlák Jan Užití příznakové analýzy ke kategorizaci siluet ponorek
128 Horais Jan Databázový systém pro autobusovou dopravu
129 Kotek Kamil Nástroj pro správu Certifikační autority
130 Pavlovič Petr Databázový systém pro zdravotnická zařízení
131 Schovanec Jindřich Moderní šifrovací metody
132 Běloch Stanislav Statistika - Indexní analýza
133 Beran Lukáš Aplikace pro správu skladu
134 Gottfried Miroslav Modely strukturální analýzy
135 Hudeček, Tomáš Numerické řešení obyčejné diferenciální rovnice s počátečními podmínkami
136 Klíma Filip Pracovní fond zaměstnanců
137 Kříž Tomáš Toky v sítích - demonstrační program
138 Materna Michal Software pro měření propustnosti datových linek
139 Neumann Petr Lineární lomené programování
140 Penc Tomáš PhpFireAdmin
141 Pithart Pavel Digitální zpracování obrazu v Matlabu - potlačování šumu
142 Plíva Rudolf Aplikace pro podporu tvorby rozvrhu hodin pro FJFI v Děčíně
143 Rameš David Ekonomické výpočty v řídicí praxi
144 Slavíček Jan Nelineární modely a metody jejich řešení
145 Šustov Kirill Generátor dynamických dotazníků
146 Švejnoha Karel Detekce hran ve 2D obrazech
147 Teubelová Hana Generátor SUDOKU
148 Žáček Michal Software pro správu veřejné knihovny
 Absolventi za rok 2008 Práce na téma
149 Jedlička Pavel Naviga lodních modelářů sekce NS - administrační systém
150 Kafka Miloš Knihovna "Numerické metody matematické analýzy"
151 Michálek Jakub Demonstrační program pro výuku Lineární algebry
152 Mikla David Úseče rotačních těles metodami matematické analýzy nebo numerickou metodou?
153 Votoček Karel Databáze elektrotechnických článků v XML a PHP
154 Zatloukal Zdeněk Internetová aplikace pro firmu vyrábějící systémy pro užitková vozidla
155 Fencl Petr Internetová aplikace pro ekonomický systém POHODA
156 Holoubek Jiří Evidence, kontrola a archivace úkolů (zaměřeno na komunální sféru)
157 Ignác Kamil 3D modelovací software
158 Jirchář Václav Regresní analýza a testy hypotéz o parametrech regresní funkce
159 Nerad Jakub Publikační systém pro obce a města
160 Půlpán Lukáš Elementární funkce v matematice - didaktická pomůcka, zobrazující průběh a vlastnosti funkcí
161 Rychnovský Tomáš Zátěžové testy databázových serverů
162 Sobotka Vladimír Matematické výpočty s vysokou přesností
163 Šelmek Jiří Přímé metody řešení soustav lineárních rovnic
164 Šimková Milada Databáze pro obchodní dům s pobočkami v ČR
165 Švarc David Prvočísla a jejich využití v praxi
166 Žáčik Jaroslav Zkoumání závislostí znaků pomocí analýzy rozptylu
 Absolventi za rok 2009 Práce na téma
167 Bařinková, Petra LaTeXová šablona pro psaní závěrečných prací
168 Hermannová, Iveta Algoritmus pro řešení přiřazovacího problému
169 Sejkora, Petr Nové trendy v oblasti TeXu (ConTeXt, XeTeX)
170 Havránek Tomáš Programové vybavení drobného podnikatele - internetová aplikace
171 Hřebík Radek Digitální podpis
172 Jandová Denisa Využití vlastních čísel matice
173 Perlík Pavel Praktická aplikace nutričního problému
174 Petrášek Martin GRETL - software pro podporu výuky ekonometrických kursů v českém jazyce
175 Rektor Michal Algoritmus modifikované distribuční metody s omezenými proměnnými
176 Šulc Luděk Programové vybavení drobného podnikatele jako desktopová aplikace
177 Trčálek Roman Praktická aplikace úlohy batohu
178 Veithová Petra Ekonomický rozbor firmy Vodafone CZ
179 Zachov Jordan Praktická aplikace úlohy obchodního cestujícího
180 Zíka Tomáš Využití polynomů ke generování lineárních kódů
 Absolventi za rok 2010 Práce na téma
181 Goran Aleš Algoritmy simplexové metody pro úlohy s omezenými proměnnými
182 Štýbr Petr Databázový systém pro základní školu
183 Černý Konrád E-learningový systém
184 Habr Filip Nástroj pro řešení vybraných úloh diferenciálního počtu
185 Horáček Jan Řešení hry "piškvorky" pomocí neuronových sítí
186 Nový Josef Vizualizace šachové hry
 Absolventi za rok 2011 Práce na téma
187 Knápek Marek Vybrané problémy z teorie grafů
188 Doležal Pavel Verifikace použitelnosti neuronových sítí pro řízení dopravy
189 Hruška Petr RSS čtečka pro mobilní platformu
190 Jakubec Karel Online fakturační systém
191 Jandová Martina Identifikace a odstranění šumu v digitálním obrazu
192 Jungerová Lucie Uchování textových a hypertextových dokumentů v relačních databázích
193 Kajínek Ondřej Zpracování obrazu pomocí C-, S- a E- funkcí algebry Lie A2 na fundamentální oblasti
194 Knejflová Zuzana Internetová aplikace pro tvorbu dotazníků
195 Kosejk Vladislav Rekonstrukce obrazu rotačního teleskopu
196 Kučera Petr Analýza portfolia na českých trzích
197 Nastoupil Václav Vývoj knihovny pro numerickou integraci v prostředí .NET
198 Neruda Jiří Desktopová aplikace pro tvorbu rozvrhů a uchovávání rozvrhů hodin
199 Schreiner Pavel Vizualizace 3D trasy
 Absolventi za rok 2012 Práce na téma
200 Jablonický Tomáš Webové aplikace s Nette Framework a jQuery
201 Michna Petr Návrh knihovny pro řešení soustav lineárních rovnic v prostředí .NET
202 Sivók Ondrej LaTeX a HTML
203 Fořt Petr PHP aplikace pro snadné sdílení dat učitelů a studentů
204 Janský Jakub Použití globálních optimalizačních strategií při metodách moving mesh
205 Klaška Radim Nasazení Drupalu jako správce plánovacího kalendáře
206 Klíma Vladislav Audio průvodce pro turisty
207 Koňák Jaroslav Návrh počítačové sítě
208 Křemen Petr Aplikace pro numerické řešení pohybových rovnic soustavy hmotných bodů
209 Vojtek Dušan GPS trasovací systém
210 Yegoshkin Pavel Webová aplikace pro monitoring skladu
211 Zachrla Josef Rozklady matic a jejich využití
 Absolventi za rok 2013 Práce na téma
212 Ivanisko Jan Online systém pro klasifikaci studentů střední školy
213 Vostiňák Petr Distribuce meteorů v rojích
214 Kupka Pavel Modelování nebeských těles v UDK
215 Skála Martin Konverze dokumentů v LaTeXu do formátů elektronických knih
216 Starý Jakub Řešení Eulerových rovnic a SWE rovnic v 1D pomocí semidiskretizace v prostoru
 Absolventi za rok 2014 Práce na téma
217 Paluba Lukáš Ekonometrická optimalizace chování výrobní firmy
218 Přibyl Tomáš Multiplatformní aplikace pro vizualizaci internetových dat v systémové liště
219 Dzuba Jiří Rezervační systém cestovní kanceláře
220 Komžík Josef Využití jádrových funkcí při klasifikaci
221 Prchal Roman Implementace webového tréninkového deníku
222 Zachrla Jan Elektrostatické vypařování hvězd
 Absolventi za rok 2015 Práce na téma
223 Alt Petr Pseudoinverze matice a její využití
224 Žaba Antonín Počítačová simulace makroskopického modelu toku dopravy v 1D
225 Hladíková Eva Interpolace a aproximace ve 2D a jejich aplikace
226 Müller Jiří Webová aplikace pro základní školu
227 Navrkal František Simulace spojitých populačních modelů
228 Paroubek Petr Zobecněné Fourierovy transformace a jejich aplikaca ve zpracování dat
229 Rohlík Václav Databáze pro nemocnici
230 Sobotková Lucie Řešení logistických procesů pro řízení zásob a řízení zakázek
231 Vít Pavel Webová aplikace pro zpřístupnění virtuálních prohlídek
232 Vrba Milan Webová aplikace pro obrazovou galerii
 Absolventi za rok 2016 Práce na téma
233 Kliment Jan Rezervační systém pro sportovní centrum
234 Průcha Radek Systém pro prodej koncovému zákazníkovi
235 Vališ Daniel Procedurální modelování terénu a krajiny v OpenGL
236 Volavková Lucie Uživatelská příručka pro internetový obchod Magento
 Absolventi za rok 2017 Práce na téma
237 Andrejkovič Tomáš Redakční systém pro mateřské školy
238 Hájková Martina Kniha jízd z GPS dat
239 Lehoczký Jan Bezztrátové kompresní algoritmy - komprese fyzikálních dat z experimentu COMPASS v CERN
240 Vorlová Vendulka Metodika výuky programování pro děti
241 Vrána Michal Desktopová aplikace pro ruční tvorbu rozvrhu hodin
 Absolventi za rok 2018 Práce na téma
242 Nikolić Štěpán Koordinace nákladních aut v dopravě
243 Novotný Lukáš Algoritmy vyhledávání cesty a optimalizace nákupního seznamu
244 Zatloukal Lukáš Aplikace pro správu jízdních řádů autobusů
245 Batistová Daniela Predikce časových řad pomocí neuronových sítí
246 Hylský Tomáš Webová aplikace pro správu veřejné knihovny s pobočkami
 Absolventi za rok 2019 Práce na téma
247 Hegenbart Jakub Využití symbolických výpočtů při aproximaci a interpolaci funkcí
248 Suchý Tomáš Vývoj mobilní aplikace pro evidenci docházky sportovních klubů
249 Thiele Jan Model jednoduchého programovatelného osmibitového počítače
250 Bláha Petr Webová aplikace pro rezervaci bowlingových drah
251 Lachman Karel Klasifikace EKG signálů pomocí support vector machines v Pythonu
252 Procházka Jan Software pro vizualizaci palubních dat vozidla
253 Řada Tomáš Optimalizace rozložení modelů pro 3D tisk
 Absolventi za rok 2020 Práce na téma
254 Hypša Jiří Fitness aplikace s volitelným nutričním jídelníčkem
255 Wünsch Jan Mapování bludiště robotem
256 Švamberg Martin Grafický simulátor Ozobot Evo
 Absolventi za rok 2021 Práce na téma
257 Barták Vít Elektronická úřední deska pro Magistrát města Děčín
258 Caha Michal Webová aplikace pro správu rozvrhů hodin
259 Zahradník Vojtěch Tvorba aplikace pro správu registrací a výsledků na závodech