Seznam absolventů - Praha (bakalářské studium)

Absolventi bakalářského studia v Praze za roky: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

 Absolventi za rok 1999    Práce na téma
Rosolová Monika Soukromá železniční doprava
 Absolventi za rok 2000 Práce na téma
Bláha Jan Softwarové vybavení pro vedení skladového hospodářství malé firmy
Marek Vladimír Výukový program pro předmět Základy algoritmizace
Pikhart Oldřich Výukový program pro předmět Základy algoritmizace
Rychnavský Filip Výukový program pro předmět Metoda Monte Carlo
 Absolventi za rok 2001 Práce na téma
Suchopár Marek Programové vybavení drobného podnikatele
Černohorský Petr Podvojné účetnictví na WWW
Hauptman Vít Integrace nástrojů pro monitorování a administraci služeb počítačové sítě
Hrábek Jiří Vyhledávání údajů v databázích prostřednictvím internetu a WAP
10 Krhounek Miroslav Rámec pro vytváření odborných modulů pro lékařský aplikační software
11 Kýn Tomáš Model krajiny pro účely simulace historických událostí
12 Linková Zdeňka Využití ASP v systémech pro řízení společnosti
13 Němec Tomáš Podvojné účetnictví na WWW
14 Pecka Marek Programové vybavení drobného podnikatele
15 Pilchová Kateřina Vyhledávání údajů v databázích prostřednictvím internetu a WAP
16 Prentis Philip Výuková pomůcka robot Karel
17 Přibyl Martin Využití ASP v systémech pro řízení společnosti
18 Rokos Petr Programové vybavení drobného podnikatele
19 Šín Jan Agenda studijního oddělení
20 Vasková Klára Soukromá železniční doprava
21 Vondrák Jozef Podvojné účetnictví na WWW
 Absolventi za rok 2002 Práce na téma
22 Bednařík Radovan  Programové vybavení drobného podnikatele
23 Čábel Karel Programové vybavení drobného podnikatele
24 Lipovský Ondřej Využití ASP v systémech pro řízení společnosti
25 Lišková Romana Soukromá železniční doprava
26 Vrána Maxim Porovnání generátorů pseudonáhodných čísel
27 Fabian Petr Programové vybavení drobného podnikatele
28 Hanžlová Adéla Numerické metody pro určování vlastních čísel matic
29 Masopust Petr Redakční systém internetového časopisu
30 Matějka Aleš Redakční systém internetového časopisu
31 Stárek Jan Srovnání programovacích jazyků
 Absolventi za rok 2003 Práce na téma
32 Kovanic Jan Výuková pomůcka robot Karel
33 Bambas Jan CASM - asembler pro PC
34 Bažant Petr Generování náhodných čísel
35 Beneda Tomáš Porovnání programovacích jazyků C# a Java
36 Duša Vladimír Podpora řízení projektu
37 Dvořák David Lanczosův algoritmus
38 Edelmannová Věra Výukový program pro předmět Základy algoritmizace
39 Havel Ondřej Nástroj pro komunikaci v pracovní skupině v prostředí internetu
40 Korecká Markéta Programové vybavení drobného podnikatele jako desktopová aplikace
41 Lindovský Tomáš Ekonomická analýza elektronického obchodovánia
42 Nový Zdeněk Balík programových nástrojů pro malé a střední firmy (internetová aplikace)
 Absolventi za rok 2004 Práce na téma
43 Henzlová Iva Výukový program pro předmět Základy algoritmizace
44 Oupický Lukáš Aplikační framework pro sadu experimentálních utilit na katedře inženýrství pevných látek
45 Pejcha Tomáš Datová základna pro výzkum v klinické medicíně
46 Hlaváček Marian Modelování objemu oběživa v ČR
47 Holan Karel Programové vybavení drobného podnikatele jako internetová aplikace
48 Krayzel David Porovnávání programovacích jazyků C, C++, C# a Java
49 Kukalová Milena Nepřesné vyhledávání v databázových systémech
50 Macek Karel Sémantický web (vize vs. současný stav)
51 Maléř Jakub Vnitropodnikový informační systém
52 Nevrkla Ladislav Fraktální modely hoření v prostředí Matlabu
53 Spevák Vladislav Vybrané grafické algoritmy pro zpracování obrazu
 Absolventi za rok 2005 Práce na téma
54 Mikloš Jiří Programové vybavení drobného podnikatele jako internetová aplikace
55 Mikolášková Lenka Modely ordinálního užitku
56 Bělíček Tomáš Knihovna na podporu lineárních kódů
57 Broncová Jana Problematika realizace elektronického obchodu na internetu
58 Hoblík Václav Publikování na internetu - redakční systémy
59 Chlum Ladislav Metody a modely analýzy obalu dat
60 Kapčiar Jan Programové vybavení drobného podnikatele jako internetová aplikace
61 Kubalec Jan Routování v Internetu
62 Kudelová Blanka Řešení optimalizačních úloh přes webové rozhraní
63 Kult Martin Rozvrh hodin (internetová aplikace)
64 Ledinská Leona Systém pro řešení úloh vícekriteriálního rozhodování v prostředí MS Excel
65 Libič Jakub Výukový program pro studium kvadratických forem a ploch
66 Mezsáros Petr Knihovna pro analýzu neorientovaných grafů
67 Palyza Tomáš Diskrétní modely a jejich řešení
68 Scholz Jakub CMS - content management systém
69 Skokan Igor Knihovna funkcí pro analýzu konečných těles
 Absolventi za rok 2006 Práce na téma
70 Drnec Jakub Vybrané algoritmy z teorie her
71 Zahálka Jaroslav DocBook
72 Zemanová Jana Nashova rovnováha
73 Bank Michal Webová administrace DNS serveru
74 Boštík Josef Programové vybavení drobného podnikatele jako internetová aplikace
75 Grabmüller Jan Tvorba rozšíření pro programovací jazyk PHP, práce s knihovnou pro čtení CAD výkresů
76 Házová Klára Analýza daňového systému České republiky
77 Janda Lukáš Programové vybavení drobného podnikatele jako desktopová aplikace
78 Majerová Lucie Vícekriteriální analýza indexu lidského rozvoje
79 Pecka Zbyněk Skladové hospodářství jako internetová aplikace
80 Rubeš Lukáš Interaktivní klient databáze MySQL
81 Řezanka Petr SVG - scalable vector graphics
82 Šebest Miroslav Počítačová morfológia v hexagonálnej mriežke v Matlabe
83 Vlk Tomáš Karel.NET
84 Zachová Dagmar Demonstrační program k předmětu Metoda Monte Carlo
 Absolventi za rok 2007 Práce na téma
85 Barbierik Kamil Voice eXtensible markup language a príbuzné technológie
86 Marek Martin SMIL - jazyk pro integraci synchronizovaného multimediálního obsahu
87 Severová Zdeňka Příznakové rozpoznání 2D obrazu
88 Arabadzhieva Svetlozara Nenova Účetní program pro malé firmy v prostředí počítače Macintosh
89 Bajer Zdeněk Internetový informační systém personální agentury
90 Bublík Tomáš Využití webových služeb pro distribuované výpočty
91 Černý Jan Implementace knihy jízd s webovým rozhraním
92 Drábek Vojtěch Internetový obchod
93 Gurzhiy Elena Řízení distribuovaných výpočtů při zpracování experimentálních dat
94 Kittanová Katarína Numerická analýza číselného rozptylu v dopravním plynu
95 Král Miroslav Demonstrační program k předmětu Metoda Monte Carlo
96 Majda Filip Knihovna pro formátování textu na webu
97 Mojzeš Matej Monitorování vybraných parametrů systému účtování předplacených služeb mobilního operátora
98 Nedvěd Jaroslav Software pro vedení skladového hospodářství jako internetová aplikace
99 Skálová Alena Obecný framework pro návrh systémů elektronického obchodování
100 Sýkora Jakub Softwarové vybavení pro firmu zabývající se geologickým průzkumem
 Absolventi za rok 2008 Práce na téma
101 Charvát Pavel Logické programování a jeho aplikace
102 Orlova Olga Fuzzy predikce v časových řadách v prostředí MATLAB
103 Paclík Michal Programové vybavení drobného podnikatele jako desktopová aplikace
104 Smolka Josef CsIndex - program pro generování českého rejstříku pro LaTeX
105 Tománek Jaroslav Nástroj pro indexování internetových stránek
 Absolventi za rok 2009 Práce na téma
106 Fiala Petr Programové vybavení drobného podnikatele jako internetová aplikace
107 Dittrichová Eva Řešení úloh rekreační matematiky pomocí celočíselného lineárního programování
108 Doubek Jan Metody distribuovaného plánování v multi-agentních systémech
109 Fasorová Eliška Porovnání heuristik pro řešení okružních dopravních úloh
110 Fiala Pavel Synchronizace databází
111 Fikar Zdeněk Knihovna funkcí pro samoorganizaci v prostředí Matlab
112 Fleková Lucie Interaktivní výukový program pro mikroekonomii
113 Franěk Martin Systém pro generování webových stránek měst a obcí
114 Hubata-Vacek Václav Postoptimalizační analýza v dopravním problému
115 Líbalová Helena Problematika elektronického obchodování
116 Paluzga Lukáš ASP.NET SDK pro střední internetové aplikace
117 Pasteliak Oleg Modelování dopravního toku v blízkosti řízené křižovatky
118 Petrezsélyová Daša Riešenie optimalizačných úloh v systéme XPRESS-MP
119 Rost Michal OpenGL-nástroj pro 3D grafiku
120 Španihel Vladimír Uživatelská příručka ke knihovně DirectX
121 Tylová Lucie Informační systém pro autopůjčovnu
 Absolventi za rok 2010 Práce na téma
122 Hesoun Jakub Programové vybavení drobného podnikatele jako internetová aplikace
123 Králík Jiří Knihovna pro práci se sférickými harmonickými polynomy v prostředí MATLAB
124 Bodlák Martin Řešení okružních dopravních úloh pomocí systému AIMMS
125 Duchečková Lada Sledování polohy vozidla při omezené informaci
126 Judas Jakub Porovnání algoritmů pro řešení deskových her
127 Kunt Tomáš Metody nelineární vícekriteriální optimalizace
128 Matějková Helena Predikace časových řad pomocí funkcionálních rozvojů
129 Merta Ivan Program pro zpracování mzdové agendy
130 Mojžíš Vít Využití variačního počtu k řešení technických úloh
131 Musin Marat Programový systém pro řešení modelů teorie her
132 Plajner Martin Model a implementace ekonomické hry pro iPhoneOS
133 Sopko Stanislav Crystal Ball - systém pro řešení rozhodovacích úloh pomocí metody Monte Carlo
134 Veselý Martin Úvod do teorie náhodných matic
135 Vodička Vít Heuristický přístup k řešení binárních úloh
 Absolventi za rok 2011 Práce na téma
136 Heřman Vít Nástroj pro správu a údržbu webových aplikací
137 Marek Filip Programové vybavení drobného podnikatele jako internetová aplikace
138 Štěpán Martin Řešení DEA modelů v systému AIMMS
139 Blatský David Knihovna funkcí pro lineární algebru nad konečnými tělesy v Matlabu
140 Frolek Ondřej Modelování dodavatelských řetězců
141 Honzík Václav Vývoj komponent pro hry typu RPG pomocí DirectX
142 Hrabě Aleš Statistické charakteristiky signálu EEG a jejich využití
143 Riedl Eduard Programové vybavení drobného podnikatele jako internetová aplikace
144 Šubrt Ondřej Porovnání heuristik a matematického programování v řízení energetických dodávek
145 Újezdský Petr Rekonstrukce obrazu z dírkové komory
 Absolventi za rok 2012 Práce na téma
146 Huňková Barbora Praktická aplikace rozšířeného kontejnerového dopravního problému pro přepravu velkoobjemového zboží
147 Maštera Milan Optimalizace toků jako úloha lineárního programování
148 Salač Richard Testování komunikačního rozhraní pro mainframe
149 Antoš Matěj Síťové prostředí pro porovnání schopností AI programů přežít ve virtuálním světě
150 Benetková Kateřina Rezervační systém jako webová aplikace
151 Bittová Kamila Softwarové rozhraní pro modely evoluční ekologie
152 Juřík Tomáš Model a implementace arkádové hry pro Android
153 Sochor Martin Zobrazování fraktálních množin
 Absolventi za rok 2013 Práce na téma
154 Bulant David Nelineární programování pro velký počet omezujících podmínek
155 Medelský Martin Maticové hry a jejich simulace
156 Smola Tomáš Program pro evidenci a kalibraci měřidel
157 Zvolánek Pavel Moderní metody nelineární optimalizace
158 Holík Petr Objektově orientovaný přístup k realizaci operátorů fuzzy logiky
159 Holý Martin Synchronizace souborů mezi počítači a mobilními telefony
160 Hubínek Tomáš Získávání ontologií z textu
161 Kafka Jiří Vývoj aplikace pro zpracování dat z MRI
162 Krbcová Zuzana Knihovna funkcí pro podporu vícekriteriálního rozhodování
163 Magauina Amal Parametrický odhad modelu GARCH v Matlabu
164 Malý Jan Knihovna pro analýzu EEG
165 Šimánek Karel Lineární klasifikátory
166 Štika Oldřich Softwarové řešení turistického webového portálu
167 Wurzelová Hana Robustnost lineárních modelů pro odhadování v malých oblastech
 Absolventi za rok 2014 Práce na téma
168 Rüklová Zuzana Analýza komplexních sítí
169 Dlask Martin Využití dimenzí k analýze dat v Rn
170 Pacák Lubor Numerické řešení úlohy přibližně-optimálního řízení
 Absolventi za rok 2015 Práce na téma
171 Serikbayev Bakytzhan Knihovna funkcí pro řešení rovnic
172 Šnor Jakub Shluková analýza ve vektorovém a metrickém prostoru
173 Fučík Vojtěch Odhad bayesovského vektorového autoregresního modelu
174 Kochmanová Michaela Zobecněná celá čísla a Rauzyho fraktály
175 Mialeshka Katsiaryna Automatický obchodní systém
176 Nevařil Lukáš Analýza biomedicínských dat s využitím fuzzy shlukování
177 Novotná Gabriela Preprocesor jazyka CSS
178 Székely Ondřej Implementace numerických schémat pro parciální diferenciální rovnice druhého řádu
179 Šindelář Martin Sekvenční metody shlukování v metrickém prostoru
 Absolventi za rok 2016 Práce na téma
180 Burbik Darya Verifikace modelu endogenního růstu DSGE přístupem
181 Burdin Dmitriy Modely zátěže výpočetních serverů
182 Pozler Jan Srovnání několika metod odhadu modelu ARMA
183 Romanov Yury Využití genetických algoritmů pro optimalizaci portfolia
184 Fricková Kateřina Použití genetických algoritmů při řešení rozvozní úlohy a srovnání jejich efektivity s jinými metodami řešení
185 Jandek Matouš Uživatelské rozhraní pro ovládání deníku experimentu COMPASS v CERN
186 Olajcová Zuzana Algoritmy pro modelování reality a tvorbu virtuálních světů
 Absolventi za rok 2017 Práce na téma
187 Bátrla Lukáš Rezervační systém pro směny na experimentu COMPASS
188 Brabec Tomáš Elektronická evidence stavu experimentu COMPASS v CERN
189 Dertcaf Maksim Aplikace pro odpovídání často kladených dotazů
190 Enderle Pavel Integrace SeaCat knihovny do open-source prohlížeče pro iOS
191 Hrušovský Jan Nasazovací aplikace systému pro sběr dat fyzikálního experimentu COMPASS v CERN
192 Usan Victoria CMS pro blog České televize
193 Zemko Martin Analýza toku dat systémem pro sběr dat fyzikálního experimentu COMPASS v CERN
 Absolventi za rok 2018 Práce na téma
194 Plyushchev Anton Webová aplikace pro trénování cizího jazyka
195 Tumanau Viktar Programové vybavení drobného podnikatele jako desktopová aplikace
196 Pánek Ondřej Algoritmus optimalizace hejnem částic: vývoj a jeho aplikace
 Absolventi za rok 2019 Práce na téma
197 Roškotová Lucie Záznam monitorovacích metadat v systému sběru dat na experimentu COMPASS v CERN
198 Suchomel Aleš Tvorba nástroje pro organizaci turnajů
 Absolventi za rok 2020 Práce na téma
199 Rejlková Christine Webová aplikace pro optimalizaci hromadné obsluhy
200 Podlesna Yana Kombinace prediktorů v odhadování parametrů
201 Voldřich František Nový informační systém pro experiment COMPASS
202 Vatamaniuc Nichita Model neuronové sítě s využitím zpětné vazby
 Absolventi za rok 2021 Práce na téma
203 Filip Kryštof Využití platformy Arduino pro konstrukci robotického vozidla
204 Kuznetsova Anastasiia Identifikace mobilních zařízení v síti na základě chování
205 Pokorný Matěj Neuronové sítě jako nástroj technické analýzy pro predikci ceny kryptoměn
206 Čech Antonín Optimalizace trasy linkových spojů pomocí úlohy obchodního cestujícího
207 Gruberová Anna Automatizace předzpracování dat ve strojovém učení
208 Komanec František Optimalizace trasy při kontrole mostů prostřednictvím distribučních úloh