Seznam absolventů - Praha (navazující magisterské studium)

Absolventi navazujícího magisterského studia v Praze za roky: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

 Absolventi za rok 2008    Práce na téma
Broncová Jana Pokročilé zpracování nestrukturovaných dat v podnikové praxi
Štěpánek Pavel Heuristický přístup k celočíselné optimalizaci
 Absolventi za rok 2009 Práce na téma
Adamec Jakub Fuzzy přístup k vyhledávání v databázi
Adler Jakub Chaotické chování biomedicínckých signálů
Arabadzhieva Svetlozara Nenova Spam a boj s ním
Barbierik Kamil Knižnica pre tvorbu PDF dokumentov
Boštík Josef Využití diferenciální evoluce k učení umělých neuronových sítí
Černý Jan IS pro správu konferencí a seminářů
Domes Michal Widget - rozšíření pracovní plochy
10 Grabmüller Jan Systém pro sledování procesu výroby
11 Házová Klára Řešení problematiky lokalizace při implementaci ERP systému Microsoft Dynamics AX
12 Janda Lukáš Řešení a implementace čtyř logických her (algoritmických problémů) na platformě iPhone OS
13 Kittanová Katarína Odvodenie štatistických rozdelení pre termodynamické dopravné plyny
14 Marek Martin Systém pro řízení projektů s vazbou na klienta PDA se zajištěním synchronizace dat mezi serverem a klientem
15 Mojzeš Matej Analýza a dolovanie dát ze sociálnej siete modelovanej z prevádzky telekomunikačného operátora
16 Opava Pavel Dolování dat v prostředí InterBase s využitím shlukové analýzy
17 Plíva Rudolf Komprimace dat
18 Rubeš Lukáš Mapová aplikace pro operační systém Symbian na mobilních telefonech
19 Řezanka Petr Struktura Union-Find jako nástroj pro spojování shluků
20 Srb Jiří Analýza efektivity různých přístupů k práci s daty v .NET
21 Šustov Kirill Digitální morfologie obrazu
22 Vlk Tomáš Afinně invariantní charakteristiky konvexních mnohostěnů
 Absolventi za rok 2010 Práce na téma
23 Bublík Tomáš Informační systém pro správu města
24 Horais Jan Přímé metody pro řešení soustav lineárních rovnic se čtvercovou maticí
25 Kotlář Ondřej Analýza starých textů využitím fuzzy OCR
26 Král Miroslav Návrh integrovaného vývojového prostředí pro jazyk C#
27 Penc Tomáš Vývojové prostředí pro JavaScript
28 Pithart Pavel Problematika predikování časových řad: předpovědi na základě modelů ARMA a ARIMA
29 Řezníček Petr Internetový sázkový systém jako modul pro CMS Drupal
30 Skálová Alena Modely hromadné obsluhy
31 Skuhrovec Jiří Analýza LWS odhadů s využitím metody bootstrap
32 Sýkora Jakub Vícekriteriální hodnocení variant pro intervalově zadané váhy
33 Adamčík Josef Využití odhadů Minkowskiho-Bouligandovy dimenze k diagnostice Alzheimerovy demence
34 Gurzhiy Elena Software project management
35 Jirchář Václav AR model a jeho praktické využití
36 Kotek Kamil Zernikovy momenty jako nástroj invariantního rozpoznávání 3D objektů
37 Majda Filip Optimalizace parametrů genetických algoritmů
38 Materna Michal Nástroj pro práci s prostředky v prostředí .NET
39 Nedvěd Jaroslav Projekt implementace systému SAP Business One
40 Nerad Lakub Využití hexagonální topologie 2D obrazu k diagnostice Alzheimerovy demence
41 Orlova Olga Využití umělých neuronových sítí k analýze EEG
42 Smolka Josef Nástroj pro refaktorování programů v Javě
43 Zachová Dagmar Biomedicínské využití robustní predikce signálu
 Absolventi za rok 2011 Práce na téma
44 Rychnovský Tomáš Porovnání numerických metod pro řešení diferenciálních rovnic
45 Doubek Jan Optimalizace vertikálních letových parametrů letounu podle modelu BADA
46 Drábek Vojtěch Rozpoznávání textu s využitím neuronových sítí
47 Fleková Lucie Hromadné zpracování dat pro experimenty HEP
48 Hřebík Radek Analýza sezónních časových řad
49 Hubata-Vacek Václav Biomedicínské využití 3D watershedu v dodekaedrické topologii
50 Michálek Vojtěch Robustní identifikace parametrů modelu toku
51 Paclík Michal Nástroj pro refaktorování programů na platformě .NET
52 Rektor Michal Celočíselné optimalizační heuristiky založené na migraci
53 Rost Michal Datový model a grafické uživatelské rozhraní aplikace pro diagnostiku in vitro
54 Španihel Vladimír Implementace algoritmů pro zajištění robustnosti aplikací v oblasti IVD
55 Švarc David Statisticko-ekonometrické testy pro aplikaci Gretl
56 Tylová Lucie Nástroj pro refaktorování zdrojového kódu v PHP
 Absolventi za rok 2012 Práce na téma
57 Dittrichová Eva Modely multinomické volby v dotazníkových šetřeních
58 Fiala Pavel Program pro dekompilaci sestavení v .NET
59 Fikar Zdeněk Dolování zákonitostí z biomedicínckých dat
60 Havránek Tomáš Redakční systém pro přípravu webových stránek
61 Hesoun Jakub Reformulace Keplerovy úlohy s využitím potenciální energie
62 Jandová Denisa Shluková analýza a její aplikace
63 Kunt Tomáš Využití hybridních heuristických metod ve shlukové analýze
64 Petrezsélyová Daša Metoda vnitřního bodu
65 Sobotka Vladimír Implementace metod vícekriteriálního lineárního programování v prostředí IZAR
66 Trčálek Roman Programový systém pro rozhodování
67 Vodička Vít Optimalizace parametrů FSA pro celočíselnou úlohu
68 Zachov Jordan Vývojové prostředí pro jazyk F#
69 Bodlák Martin Systém sběru dat pro experiment COMPASS v CERN databázová architektura a podpůrné programy
70 Fiala Petr Implementace modulárního systému ICT malého podniku
71 Horáček Jan Převodník grafických formátů
72 Nový Josef Systém sběru dat pro experiment COMPASS v CERN základní řídicí systém
73 Palek Jiří Dolování dat v MS SQL Serveru nebo v MATLABU?
74 Sopko Stanislav Řešení optimalizačních úloh v prostředí internetu
 Absolventi za rok 2013 Práce na téma
75 Králík Jiří Affinně invariantní charakteristiky 3D obrazu
76 Musin Marat Chaotické chování EEG signálu a jeho analýza
77 Pasteliak Oleg Termodynamický dopravní plyn se zesíleným mocninným potenciálem a jeho aplikace
78 Štěpán Martin Klasické a subgradientní optimalizační heuristiky ve shlukové analýze
79 Veselý Martin Soubory náhodných matic a Dysonovy plyny
80 Franěk Martin Simulace procesů ve strategických hrách
81 Habr Filip Representace, úprava a zjednodušování symbolických výrazů
82 Jakubec Karel Manažerský nástroj pro malé týmy na podporu metody SCRUM
83 Jandová Martina Využití 3D obrazových filtrů k diagnostice Alzheimerovy choroby
84 Judas Jakub Implementace preprocesoru dotazovacího jazyka LINQ pro jazyk C++
85 Jungerová Lucie Využití 3D fBm k diagnostice Alzheimerovy choroby
86 Kajínek Ondřej Biomedicinské využití frekvenční analýzy 3D obrazu v dodekaedrické topologii
87 Knejflová Zuzana Vektorové autoregresní modely
88 Kosejk Vladislav Testování softwaru pro rekonstrukci obrazu z rotačního teleskopu
89 Marek Filip Celočíselná samoorganizace jako optimalizační problém
90 Merta Ivan Celočíselná diverzifikace portfolia s využitím Hurstova exponentu
91 Neruda Jiří Heuristický přístup ke kvadratickému přiřazovacímu problému
92 Plajner Martin Model a implementace frontové hry pro iPhone a Android OS
 Absolventi za rok 2014 Práce na téma
93 Blatský David Odhady entropie při zpracování biomedicínských obrazů
94 Fořt Petr Dolování ekonomických a biomedicínských dat s využitím Booleovy algebry
95 Fous Martin Konfigurační systém Freeconf a jeho nasazení
96 Heřman Vít Monitorovací nástroj pro JVM
97 Honzík Václav Navigování ve virtuálním světě
98 Hrabě Aleš Dolování dat ve vektorovém a metrickém prostoru
99 Hruška Petr Fitness osobní trenér
100 Huňková Barbora REMS - Revenue management systém
101 Janský Jakub Využití intervalové reprezentace ke globální optimalizaci
102 Juřík Tomáš Nástroj pro rozpoznávání a zpracování čárových kódů pro platformy Android, Windows Phone a iOS
103 Michna Petr Modelování cen na burzovním trhu
104 Salač Richard Dohledový systém pro sběr dat experimentu COMPASS
105 Schreiner Pavel Sportovní manažer
106 Šubrt Ondřej Dynamické rozhodování v řízení energetických dodávek
107 Újezdský Petr Využití dekonvoluce v 3D mikroskopii
 Absolventi za rok 2015 Práce na téma
108 Duchečková Lada Využití diskrétní sférické transformace k diagnostice Alzheimerovy choroby
109 Antoš Matěj Zprostředkování funkcionality prostředí BlueJ ve vývojovém prostředí NetBeans
110 Bittová Kamila Simulace a analýza časových řad mnohorozměrných ekologických dat
111 Krbcová Zuzana Vícekriteriální porovnávání optimalizačních heuristik
112 Křemen Petr Simulace systému hromadné obsluhy
113 Malý Jan Simulace hokejových zápasů metodou Monte Carlo
114 Medelský Martin Klasifikace biomedicinských dat
115 Smola Tomáš Porovnání účinnosti komprese dat ve formátech XML a JSON
116 Starý Jakub Počítačová simulace pohybu chodců pomocí spojitých modelů
117 Šimánek Karel Alternativní přístupy k lineární regularizované regresi
118 Štika Oldřich Analýza clickstream dat webové aplikace
 Absolventi za rok 2016 Práce na téma
119 Benetková Kateřina Analýza vzájemné závislosti finančních instrumentů
120 Kafka Jiří Vývoj aplikace pro analýzu pohybu srdečních komor
121 Dlask Martin Spektrální analýza bodových množin
122 Flusser Martin Pokročilé metody analýzy kvality dat experimentu COMPASS v CERN
123 Holík Petr Fuzzy logika v systémech pro podporu rozhodování
124 Hubínek Tomáš Program pro obecnou korekci dat LGC
125 Prchal Roman Implementace webového aukčního systému
126 Wurzelová Hana Systém pro správu nastavení experimentu COMPASS v CERN
127 Zachrla Jan Stacionární model atmosféry hvězd se zářením a elektrickými silami
128 Zvolánek Pavel Použití platformy Hadoop pro geolokační analýzu
 Absolventi za rok 2017 Práce na téma
129 Komžík Josef Tvarová optimalizace oblasti s využitím makroskopického modelu pohybu chodců
130 Lanč Ondřej Implementace systému pro generování konfigurací
131 Šnor Jakub Samoorganizace v Hilbertově prostoru
132 Kaslová Kristýna Automatizovaný mechanismus pro sběr a zpracování excerpčního materiálu pro lexikografický a lexikologický výzkum
133 Magauina Amal Použití bayesovských sítí v adaptivním testování znalostí studentů
134 Muchnová Zuzana Šablonová implementace preprocesoru dotazovacího jazyka LINQ pro jazyk C++
135 Müller Jiří Proudové zpracování v programovacím jazyce C++
136 Paroubek Petr Data mining používání internetových obchodů v České republice
137 Žaba Antonín Datový sklad s aplikací v letecké dopravě
 Absolventi za rok 2018 Práce na téma
138 Kochmanová Michaela Zobecněná celá čísla
139 Fricková Kateřina Simulace Blochových rovnic pro kvantitativní hodnocení relaxačních časů v magnetické rezonanci
140 Jandek Matouš API datových serverů experimentu COMPASS
141 Mialeshka Katsiaryna Implementace monitorovacího systému DAQ v experimentu COMPASS
142 Nevařil Lukáš Využití Lévyho letů k optimalizaci na ohraničené oblasti
143 Olajcová Zuzana Odhad Kaldorova-Kaleckého modelu
144 Průcha Radek Systém RT a jeho možnosti API rozhraní
145 Székely Ondřej Vícekanálová identifikace osob
146 Šindelář Martin Potlačení nebo detekce vybočujících hodnot při dolování dat
147 Vališ Daniel Učení ANN jako optimalizační úloha
148 Volavková Lucie Magento 1, 2: Porovnání architektury a vypracování manuálu
 Absolventi za rok 2019 Práce na téma
149 Andrejkovič Tomáš Využití TensorFlow pro rozpoznávání obrazů květin
150 Hájková Martina Využití jádrových funkcí ke klasifikaci řetězců slov
151 Lehoczký Jan Stochastické metody generování bodových množin použitím simplexů
152 Vorlová Vendulka Vícekriteriální hodnocení solárních elektráren
153 Vrána Michal Heuristický přístup k úlohám lineárního a kvadratického programování
154 Zemko Martin Analýza toku dat systémem pro sběr dat fyzikálního experimentu COMPASS v CERN na základě metadat a fyzikálních událostí
 Absolventi za rok 2020 Práce na téma
155 Hrušovský Jan Nástroj pro 3D zobrazování fyzikálních událostí experimentu COMPASS
156 Pánek Ondřej Využití difúzních procesů se skokem pro oceňování opcí
 Absolventi za rok 2021 Práce na téma
157 Řada Tomáš Systém pro kontrolu kvality dat datové platformy
158 Sobotková Lucie Simulace pohybu hejn ptáků pomocí multiagentních modelů
159 Thiele Jan Systém pro správu 3D tiskových úloh